Agenda raadsvergadering dinsdag 18 juni


De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 18 juni 2024 vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Geen Ronde Tafel op dinsdag 18 juni 2024

Er is op 18 juni a.s. geen Ronde Tafel,omdat er geen onderwerpen zijn die geagendeerd kunnen worden.

Het Plein – locatie Hal van het gemeentehuis 

Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie Raadzaal- 19.30 u.

1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststellen agenda
4. Beschikbaar stellen investeringskrediet aankoop Ringweg 7A-7D - Drachten
5. Eindadvies Ruimtelijke Verkenning De Swetten
6. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen functiewijziging pand Het Zuid 39 Drachten
7. Veiligheidsregio Fryslân Jaarstukken 2023 en begroting 2025
8. Zienswijze Gemeenschappelijke regeling FUMO 2024
9. Ontwerp begroting 2025 en concept jaarverslag 2023 Hûs en Hiem
10. Voordracht en verlenging leden Raad van Toezicht Singelland
11. Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie Raadzaal

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen van de besluitenlijsten
4. Ingekomen stukken
5. Lange termijn agenda en toezeggingen
6. Beschikbaar stellen investeringskrediet aankoop Ringweg 7A-7D - Drachten
7. Eindadvies Ruimtelijke Verkenning De Swetten
8. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen functiewijziging pand Het Zuid 39 Drachten
9. Veiligheidsregio Fryslân Jaarstukken 2023 en begroting 2025
10.Zienswijze Gemeenschappelijke regeling FUMO 2024
11.Ontwerp begroting 2025 en concept jaarverslag 2023 Hûs en Hiem
12. Voordracht en verlenging leden Raad van Toezicht Singelland
13. Sluiting

De vergadering is hier live te volgen of via Smelne FM.

____
 

Extra vergadering van de gemeenteraad van Smallingerland op donderdag 13 juni om 20.00 uur in het gemeentehuis van Drachten. 

Agenda gecombineerde vergadering Het Debat en Het Besluit – locatie Raadzaal


1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Onderzoeksrapport naar gebeurtenissen en gedragingen in en rond de gemeenteraad
4. Sluiting