Start uitbreiding en renovatie skatepark Slingepark

Het skatepark in het Slingepark wordt uitgebreid en gerenoveerd. Het voorbereidende werk is in week 12 van 2023 gestart. Eerst verleggen we een laagspanningskabel. Daarna richt de bouwer het bouwterrein in. In de periode daarna, half april, start de realisatiefase. De voortgang van het werk hangt af van de weersomstandigheden. Als alles volgens planning verloopt is het skatepark begin juli klaar.

Groter

Door deze uitbreiding wordt het skatepark een keer zo groot. Met zo'n 600 m2 erbij kunnen skaters naar hartenlust hun favoriete tricks oefenen. Het werk gebeurt in twee fases. Als de uitbreiding klaar is wordt het bestaande deel van het skatepark gerenoveerd.

Deels open

Tijdens de uitvoering van het werk is het skatepark deels open. De delen waar gewerkt wordt zijn niet toegankelijk en afgezet met bouwhekken.

Op de schets is het nieuwe deel van het skatepark te zien:

beeld skatepark Slingepark