Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

woningaanpassing

U bevindt zich hier: Home | woningaanpassing

woningaanpassing

Beschrijving

Wat is een Wmo woonvoorziening?
Als u een lichamelijke handicap hebt, kunnen speciale aanpassingen aan uw woning noodzakelijk zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het kan daarbij gaan om kleine aanpassingen, zoals het aanbrengen van een drempeloploop of grotere verbouwingen, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de keuken of de badkamer. Er wordt altijd gekeken naar de goedkoopst adequate oplossing. In sommige gevallen kan verhuizing naar een voor uw situatie geschikter huis goedkoper zijn dan de aanpassing van uw huidige woning. In dat geval komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten.

Welke woonvoorzieningen worden verstrekt?

  • Tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten
    Als blijkt dat verhuizen naar een andere woning de goedkoopst adequate oplossing is, komt u in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming van € 3.000,-. Deze bijdrage is niet afhankelijk van uw inkomen of vermogen. 
  • Woningaanpassingen
    Uw huis wordt aangepast als blijkt dat dat de goedkoopst adequate oplossing is.

Voorbeelden van woningaanpassingen zijn het aanbrengen van een drempeloploop, een douchezitje of verbreden van deuren in een woning. 
Als u een huurwoning bij een wooncorporatie huurt, dan zijn er vaak speciale afspraken over woningaanpassingen met de corporatie waarbij de woningcorporatie de aanpassing uitvoert en hiervoor wordt betaald door de gemeente. U dient dit wel aan te vragen bij het Wmo-loket.

Traplift
Een uitzondering is het aanbrengen van een traplift. Als u alleen een traplift nodig hebt, wordt er niet gekeken naar verhuizen als goedkoopst adequate oplossing. Als mocht blijken dat er naast een traplift ook andere aanpassingen aan uw woning nodig zijn, en er wordt vastgesteld dat verhuizen de goedkoopst adequate oplossing is, dan komt u in principe alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming van de verhuis- en inrichtingskosten. Iedere keer wordt dit zorgvuldig beoordeeld, waarbij natuurlijk ook uw sociale omstandigheden worden meegewogen.

Kan ik ook een urgentieverklaring van de gemeente krijgen voor mijn verhuizing?
Dat kan niet. Iedere woningcorporatie heeft eigen regels voor woningtoewijzing. De gemeente kan hier geen invloed op uitoefenen. Informatie hierover kunt u opvragen bij uw woningcorporatie. 

Voorwaarden

Waneer komt u in aanmerking voor een Wmo-woonvoorziening?
U komt in aanmerking voor een woningaanpassing of een tegemoetkoming in de verhuiskosten als blijkt dat deze Wmo-woonvoorziening medisch noodzakelijk is. Dit kan worden vastgesteld aan de hand van het advies van  een medisch adviseur of door gegevens uit uw dossier, als deze al aanwezig is bij het Wmo-loket.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor een Wmo woonvoorziening?
U komt niet in aanmerking voor woningaanpassingen of een tegemoetkoming in de verhuiskosten als u de kosten hebt gemaakt of al bent verhuisd voordat u toestemming hebt gekregen van de gemeente Smallingerland. Wanneer u voor de eerste keer zelfstandig gaat wonen, komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Wanneer u naar een verzorgings- of verpleeghuis verhuist, krijgt u ook geen verhuiskostenvergoeding.

U kunt geen vergoeding krijgen voor algemeen gebruikelijke voorzieningen. Hierbij moet u denken aan producten die ook voor iemand zonder beperkingen tot het normale aanschaffingspatroon behoren of het zijn voorzieningen die gewoon te koop zijn in reguliere winkels.

Kosten

Voor de meeste woonvoorzieningen betaalt u een eigen bijdrage of eigen aandeel. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en de kosten van de voorziening.

Aanvragen

Soms kunt u niet meer alles zelf doen. Door ziekte, een handicap of ouderdom. Vraag eerst familie, vrienden of mensen in uw omgeving om hulp.

Lukt het dan nog niet?
Doe dan een Wmo melding.

Eén van de medewerkers Wmo neemt contact met u op voor het maken van een afspraak bij u thuis.  Samen kijken we naar een oplossing. 

U kunt ons van maandag tot en met vrijdag bellen van 8.30 tot 17.00 uur via 088 – 50 65 400
Langskomen kan natuurlijk ook.
Bezoekadres: Moleneind 95 ZZ, 9203 ZX Drachten.

Kijk ook eens in de SamenWijzer. Uw hulp bij het zoeken naar antwoorden op vragen over Zorg & gezondheid, Wonen & huishouden, Woonomgeving & vervoer, Geldzaken, Actief zijn & meedoen en Werk.

 

Gerelateerde producten