Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

vuur stoken (ontheffing)

U bevindt zich hier: Home | vuur stoken (ontheffing)

vuur stoken (ontheffing)

Beschrijving

Voor het stoken van vuur in de openlucht heb je in de gemeente Smallingerland een ontheffing nodig. De ontheffing voor het stoken van vuur in de openlucht is 2 maanden geldig.

Het is verboden in de openlucht afvalstoffen of rietsluik te verbranden of vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. Dit verbod geldt niet voor vuur dat geen (brand)gevaar oplevert voor de omgeving zoals gebruik van kaarsen, fakkels, terrashaarden, vuurkorven en vuur ontstoken voor bakken en braden.

Voorwaarden

Aan deze ontheffing is een aantal voorwaarden verbonden die afhankelijk zijn van plaats, omvang, aard en doel van het te ontsteken vuur. Het gaat daarbij onder andere om veiligheid, bescherming van flora en fauna en bescherming van woon-leefomgeving.

De ontheffing kan alleen aangevraagd worden voor het verbranden van snoeihout en/of rietsluik.

Tijdens het broedseizoen (15 maart t/m 15 juli) wordt er geen ontheffing verleend en mag er niet gebrand worden.

Kosten

De kosten voor een ontheffing zijn € 13,- (tarief 2019).

Aanvragen

U kunt een ontheffing van dit verbod schriftelijk of telefonisch aanvragen bij de afdeling Publiek (Vergunning en Handhaving). Het algemene telefoonnummer hiervoor is 0512-581234.