Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

vreemdelingenpaspoort

U bevindt zich hier: Home | vreemdelingenpaspoort

vreemdelingenpaspoort

Beschrijving

Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten. Een vreemdelingenpaspoort kan worden verstrekt aan personen die staatloos zijn of kunnen bewijzen dat zij van de eigen autoriteiten geen reisdocument kunnen krijgen. De aanvrager moet beschikken over een geldige verblijfstitel en ingeschreven staan in de gemeente Smallingerland.

Het verschil tussen een vluchtelingenpaspoort en een vreemdelingenpaspoort is, dat u voor het verkrijgen van een vluchtelingenpaspoort een vluchtelingenstatus moet hebben. Een vluchtelingenstatus krijgt u als de Verenigde Naties u erkent als zijnde een vluchteling. Indien u geen vluchtelingenstatus heeft, kunt u onder voorwaarden voor een vreemdelingenpaspoort in aanmerking komen.

Eigen paspoort voor kinderen
Kinderen jonger dan 18 jaar hebben voor het aanvragen van een paspoort toestemming nodig van alle gezaghebbenden (ouder(s) en/of voogd).  Eén van hen moet bij de aanvraag van het paspoort aanwezig zijn. De andere gezaghebber (indien van toepassing) moet schriftelijk toestemming geven.

Vermissing
Bent u uw vreemdelingenpaspoort verloren, kwijt of is het gestolen, dan moet u eerst bij de gemeente een 'verklaring van vermissing' ophalen. Dat is een uittreksel met de gegevens van het vermiste document. Voor de vermissing worden extra kosten in rekening gebracht. Daarna kunt u aangifte doen bij de politie. De politie maakt van de vermissing een procesverbaal op. Met dat procesverbaal kunt u bij de gemeente een nieuw vreemdelingenpaspoort aanvragen.

Vingerafdrukken
Als de aanvrager ouder is dan 11 jaar, worden er bij de aanvraag vingerafdrukken afgenomen die samen met de kleurenfoto in de chip van het document worden verwerkt. Deze maatregel is door het Ministerie van Binnenlandse zaken ingevoerd om identiteitsfraude tegen te gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoonnr. 0512 581234.

Voorwaarden

Mee te nemen

  • recente pasfoto die voldoet aan de eisen van de fotomatrix 2007;
  • indien van toepassing een ingevulde en getekende toestemmingsverklaring + kopie identiteitsbewijs van de andere gezaghouder;
  • indien van toepassing het vorige reisdocument;
  • uw geldige verblijfsdocument met de status regulier.

Kosten

Tarieven 2019
Vreemdelingenpaspoort (maximaal 5 jaar geldig): € 53,00
Extra kosten bij spoedprocedure € 48,50

Aanvragen

U kunt het paspoort alleen persoonlijk op het gemeentehuis aanvragen en ophalen. Het duurt 5 werkdagen voordat uw paspoort klaar is. Er is een spoedprocedure mogelijk. Dan kunt u het paspoort de volgende werkdag ophalen, mits de aanvraag vóór 15.00 uur wordt ingediend. Voor de spoedprocedure worden naast de reguliere kosten voor een paspoort (met of zonder bijschrijving), extra kosten in rekening gebracht.

Voor kinderen onder de 18 jaar moet u het formulier toestemmingsverklaring invullen.

Naar het formulier