Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

vluchtelingenpaspoort

U bevindt zich hier: Home | vluchtelingenpaspoort

vluchtelingenpaspoort

Beschrijving

Vreemdelingen die in Nederland zijn toegelaten als vluchteling (en de officiële vluchtelingenstatus bezitten) hebben recht op een  vluchtelingenpaspoort.
Het vluchtelingenpaspoort is minimaal één jaar en maximaal 5 jaar geldig en dient voor het reizen naar landen buiten Nederland. U heeft als vluchteling in deze situatie dus geen paspoort van uw eigen land.

Het verschil tussen een vluchtelingenpaspoort en een vreemdelingenpaspoort is, dat u voor het verkrijgen van een vluchtelingenpaspoort een vluchtelingenstatus moet hebben. Een vluchtelingenstatus krijgt u als de Verenigde Naties u erkent als zijnde een vluchteling. Indien u geen vluchtelingenstatus heeft, kunt u onder voorwaarden voor een vreemdelingenpaspoort in aanmerking komen.

Eigen vluchtelingenpaspoort voor kinderen
Kinderen jonger dan 18 jaar hebben voor het aanvragen van een paspoort toestemming nodig van alle gezaghebbenden (ouder(s) en/of voogd).  Eén van hen moet bij de aanvraag van het paspoort aanwezig zijn. De andere gezaghebben (indien van toepassing) moet schriftelijk toestemming geven.

Vermissing
Bent u uw vluchtelingenpaspoort verloren, kwijt of is het gestolen, dan moet u eerst bij de gemeente een 'verklaring van vermissing' ophalen. Dat is een uittreksel met de gegevens van het vermiste document. Voor de vermissing worden extra kosten in rekening gebracht. Daarna kunt u aangifte doen bij de politie. De politie maakt van de vermissing een procesverbaal op. Met dat procesverbaal kunt u bij de gemeente een nieuw vluchtelingenpaspoort aanvragen.

Vingerafdrukken
Als de aanvrager ouder is dan 11 jaar, worden er bij de aanvraag vingerafdrukken afgenomen die samen met de kleurenfoto in de chip van het document worden verwerkt. Deze maatregel is door het Ministerie van Binnenlandse zaken ingevoerd om identiteitsfraude tegen te gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoonnr. 0512 581234.

Voorwaarden

Mee te nemen

  • recente pasfoto en/of van het/de bij te schrijven kind(eren) die voldoet aan de die voldoet aan de eisen van de fotomatrix 2007;
  • indien van toepassing: een ingevulde en getekende toestemmingsverklaring en kopie identiteitsbewijs van de andere gezaghouder;
  • indien van toepassing het vorige reisdocument;
  • uw geldige verblijfsdocument met de status asiel.

Kosten

Tarieven 2019
Vluchtelingenpaspoort (maximaal 5 jaar geldig) € 53,00
Extra kosten bij spoedprocedure € 48,50

Aanvragen

U kunt het paspoort alleen persoonlijk op het gemeentehuis aanvragen en ophalen. Het duurt 5 werkdagen voordat u uw paspoort klaar is. Er is een spoedprocedure mogelijk. Dan kunt u het paspoort de volgende werkdag ophalen, mits de aanvraag vóór 15.00 uur wordt ingediend. Voor de spoedprocedure worden naast de reguliere kosten voor een paspoort (met of zonder bijschrijving), extra kosten in rekening gebracht.

Voor kinderen onder de 18 jaar moet u het formulier toestemmingsverklaring invullen.

Naar het formulier