Carbidschieten

LET OP: onderstaande informatie is onder voorbehoud van maatregelen n.a.v. lockdown (15-12-2020). Groepsgrote is aangepast naar 2 personen. Na 17 december nemen wij actief contact op met de melders.

Als je wilt carbidschieten op Oudjaarsdag dan moet je vóór 17 december 2020 toestemming aanvragen bij de gemeente. Je mag alleen carbidschieten op 31 december 2020 tussen 10:00 en 18:00 uur. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houdt.

Carbidschieten melden

Melding

Bij de melding moet de organisator toestemming van de eigenaar van het terrein waar geschoten wordt kunnen aanleveren. Ook moet een kaart worden aangeleverd waar geschoten wordt en in welke richting. Vul daarnaast altijd uw contactgegevens in bij de melding als organisator van het carbidschieten.

Groepsvorming

Je mag met een groep van maximaal 4 personen carbidschieten. Uitzonderingen zijn een gezamenlijk huishouden, of kinderen onder de 13 jaar. Ook personen onder de 18 jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden vallen hier niet onder. 

Rondom het carbidschieten

Kies een plek uit met een afstand van minimaal 75 meter van huizen en 300 meter van voorzieningen voor het houden van dieren (bijv. een veestal of manege). Er mogen geen feesten of activiteiten rondom het carbidschieten worden georganiseerd. Ook mag je geen tenten en statafels plaatsen of zitplaatsen creëren. Gebruik geen alcohol, lachgas of drugs. Gebruik wel een veiligheidsbril en gehoorbescherming. 

Gereedschap 

Zorg dat de melkbus waar je mee schiet, niet groter is dan 50 liter en een goede bodem heeft. Je mag alleen schieten met een plastic bal, niet met een melkbusdeksel. Als organisator moet je altijd herkenbaar zijn door het dragen van een fluorescerend veiligheidshesje. Zorg ook voor voldoende middelen om te blussen (water om te koelen, blusdeken). 

Ontsteek het carbid veilig

Ontsteek de bus met een fakkel op een stok. Sta tijdens de ontsteking aan de zijkant van de melkbus. Ga nooit op de bus zitten. En bovenal: zorg dat het publiek op veilige afstand staat.

Tips

Zorg dat er altijd een Bewust Oplettende Carbid-Knaller (BOCK)  aanwezig is. De BOCK is op de hoogte van de vijf tips over veilig carbidschieten:

Tip 1 - Voorbereiding

•    Lees de spelregels. Vul op tijd het meldingsformulier van de gemeente in, deze kunt u vinden bovenaan deze pagina.

Tip 2 Bescherming

•    Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril.

Tip 3  - Gebruik goed materiaal

•    Gebruik alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem.
•    Schiet met een plastic bal in plaats van een melkbusdeksel. 
•    Zorg dat de bus, na het ontsteken, niet achteruit kan schieten.

Tip 4 -  Ontsteek het carbid veilig

•    Ontsteek de bus met een fakkel op een stok.
•    Sta tijdens de ontsteking aan de zijkant van de melkbus.
•    Ga nooit op de bus zitten.
•    Zorg dat het publiek op veilige afstand staat.

Tip 5 - Zorg voor EHBO

•    Zorg dat voldoende middelen om te blussen (water om te koelen, blusdeken) aanwezig zijn.
•    Lees de tips voor acute hulp bij brandwonden.