Welstand 2 november 2020

Behandeling bouwplannen door Hûs & Hiem


Er zijn op dit moment geen lokale welstandsvergaderingen i.v.m. de corona maatregelen. Om toch binnen de termijn te adviseren worden de te behandelen plannen doorgestuurd naar Leeuwarden.

U kunt hierbij niet aanwezig zijn.

Onderstaande plannen worden maandag 2 november 2020 behandeld bij Hûs & Hiem in Leeuwarden.


 • De Trisken 6, 9213 RC De Wilgen, het realiseren van een aanbouw

 • Oosterstraat 33, 9203BA Drachten, aanbrengen ventilerende folie onder dakpannen woning

 • Kommisjewei 161, 9218 PE Opeinde, de verbouw van de woonboerderij

 • De Meerpaal 3, 9206 AJ Drachten, Plaatsen romneyloodsen (dak met legioblokken) en een trafostation

 • Paardenbloem 5 Drachten, de bouw van een woning

 • In de luwte 1 (Drachtstervaart), de bouw van 45 woningen

 • Alferhof 88 202 GM Drachten, de bouw van een kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen en het plaatsen van een erfafscheiding

 • Stal 168 9205 AD Drachten, de verbouw van een woning en het uitbreiden van een garage,

 • Bildwei 7 9221 SH Rottevalle, de verbouw van de garage,

 • Ureterpvallaat 5 9202 DC Drachten, de bouw van een tuinschuur

 • Noorderdwarsvaart 217, 9201 KK Drachten, de bouw van een clubgebouw

 • De Brêge 31 Drachtstercompagnie, de bouw van een woningAG/IZ/LV/VTH