Behandeling bouwplannen door Hûs & Hiem 5 oktober

Behandeling bouwplannen door Hûs & Hiem


Er zijn op dit moment geen lokale welstandsvergaderingen i.v.m. de corona maatregelen. Om toch binnen de termijn te adviseren worden de te behandelen plannen doorgestuurd naar Leeuwarden.

U kunt hierbij niet aanwezig zijn.

A.s. vrijdag vermelden we op onze website welke plannen maandag 5 oktober 2020 behandeld worden bij Hûs & Hiem in Leeuwarden.


 • Schoolstraat 2 Drachten (kadastraal A10748), verbouwen winkelpand tot bijeenkomstruimte en appartement

 • Nijewei 21 9212 PB Boornbergum, uitbouw en verhoging woning

 • Morra 93, 9204 KV Drachten, verbouw van de woning (bijgebouw)

 • Lavendelheide 9 9202 PD Drachten, het plaatsen van handelsreclame

 • In de luwte 1 (Drachtstervaart), de bouw van 50 woningen

 • Hof van Edenlaan 7 9201 GC Drachten, het plaatsen van dakkapellen

 • Paardenbloem 5 Drachten, de bouw van een woning

 • Speenkruid 7 9207 KL Drachten, de bouw van een woning

 • Paardenbloem 1 Drachten, de bouw van een woning

 • Bildwei 7 9221 SH Rottevalle, de verbouw van een woning

 • Alferhof 88 9202 GM Drachten, de bouw van een kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen en het plaatsen van een erfafscheiding

 • De Lanen 1 9204 WB Drachten, de bouw van een fietsenberging

 • Anemoan 31 Boornbergum, de bouw van een woning

 • Bruinsslotstraat 19 9203 RW Drachten, Welstand: het vervangen van een bestaand dak en het verhogen van goot en nokhoogtes

 • Theo van Doesburgstraat 3 9204 KW Drachten, het plaatsen van een dakkapel

 • Kilometerwei 20a Nijega, de bouw van Productiewatertanks en gas-teatment package

 • Handwerkerszijde 49 9201CJ Drachten, de verbouw van de woning


AG/IZ/LV/VTH