Agenda welstand 4 januari 2021

Behandeling bouwplannen door Hûs & Hiem


Er zijn op dit moment geen lokale welstandsvergaderingen i.v.m. de corona maatregelen. Om toch binnen de termijn te adviseren worden de te behandelen plannen doorgestuurd naar Leeuwarden.

U kunt hierbij niet aanwezig zijn.

Onderstaande plannen worden maandag 4 januari 2021 behandeld bij Hûs & Hiem in Leeuwarden.


 • Headammen 311, 9216 XP Oudega, de verbouw van een woonark

 • Zuiderhogeweg 75, 9203 SW Drachten, het plaatsen van een dakkapel

 • Gerben van Manenstraat 2, 9204 LP Drachten, de bouw van een carport

 • Krite 73, 9212 VB Boornbergum, uitbreiding woning en bouw bijgebouw

 • Noorderbuurt 49-51 Drachten, het realiseren van een appartement op de verdieping

 • Folgeren 12, 9207 AB Drachten, het plaatsen van zonnepanelen

 • Oudega, sectie B perceelnummers 3977 en 4109, de bouw van een integraal kindcentrum

 • Buorren 35, 9223 LC Houtigehage, de bouw van een garage

 • Geau 4, 9216 XJ Oudega, de verbouw van de woning

 • Efterwei (kadastrale gemeente Rottevalle, sectie B perceelnummer 5080) Rottevalle, de bouw van een woning

 • Efterwei (kadastrale gemeente Rottevalle, sectie B perceelnummer 5081) Rottevalle, de bouw van een woning

 • Potskipper 2, 9216 VS Oudega, het realiseren van een aanbouw op de garage

 • Stal 168, 9205 AD Drachten, het vergroten van de schuur

 • Zuiderdwarsvaart 40, 9203 HZ Drachten, de uitbreiding van de woning

 • Westerwird 18, 9202 JC Drachten, het plaatsen van een dakkapel

 • Bakboord (kadastrale gemeente Drachten, sectie A perceelnummer 15411) Drachten, de bouw van een bedrijfspand

 • De Hemmen 14 Drachten, het aanbrengen van gevelreclame

 • Skeanewei 14, 9212 VC Boornbergum, de verbouw en uitbreiding van de woning

 • Hanebalken 233, 9205 CL Drachten, de uitbreiding van de woning

 • In de luwte 1 (Drachtstervaart), de bouw van 45 woningen

 • Buorren 6, 9221 TA Rottevalle, de verbouw van de woning

 • Moleneind NZ 32, 9203 ZP Drachten, het realiseren van 3 appartementen


AG/IZ/LV/VTH