Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

subsidie voor welzijn, cultuur en sport

U bevindt zich hier: Home | subsidie voor welzijn, cultuur en sport

subsidie voor welzijn, cultuur en sport

Beschrijving

De gemeente Smallingerland ondersteunt veel activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, monumenten, sport en welzijn en zorg. We doen dit met incidentele subsidies voor eenmalige activiteiten en met structurele subsidies voor jaarlijks terugkerende activiteiten.

Denk bijvoorbeeld aan een sportevenement of een jubileumconcert. Ook voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten is subsidie mogelijk. Verder is er subsidie voor bijvoorbeeld wijkraden, toneelverenigingen of amateurkunstclubs. 

Instellingen die in aanmerking komen voor een structurele subsidie krijgen hiervoor vanuit de gemeente een uitnodiging.

Een eenmalige, incidentele subsidie vraagt u minstens acht weken voor de start van de activiteiten aan.

Voor meer informatie over structurele en incidentele subsidies van de gemeente kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon 0512 581234.

Voorwaarden

De voorwaarden staan in de subsidieverordening en de beleidsregels subsidies welzijn, cultuur en sport. Deze vindt u via overheid.nl.

Aanvragen

Een subsidieverzoek bestaat uit een plan met een begroting. U kunt een subsidieverzoek schriftelijk indienen.

Voor een incidentele subsidie doet u dat minstens 8 weken voor aanvang van de start van de de activiteit. Voor een structurele subsidie als u de uitnodiging heeft ontvangen.