Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Structuurvisie Smallingerland

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Bestemmingsplannen bekijken | Structuurvisie Smallingerland

Structuurvisie Smallingerland

Hoe gaan we in de toekomst om met onze ruimte?

Smallingerland is een aantrekkelijk, regionaal woon-werk en verblijfsgebied met Drachten als hoofdplaats in een groene omgeving. Dit willen we verder versterken. In het verleden lag de nadruk vooral op groei en uitbreiding. Maar de tijden zijn snel veranderd. De gemeente kent nu minder groei. En er is meer oog voor duurzame kwaliteit: wat wordt er op welke plek gebouwd en hoe dat past in de ruimte? De structuurvisie (zie kolom rechts) geeft hiervoor een kader aan voor de toekomst. Zo is voor iedereen helder in welke richting wordt gedacht.