Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

sloopmelding doen

U bevindt zich hier: Home | sloopmelding doen

sloopmelding doen

Beschrijving

Wie een bouwwerk (pand of woning) geheel of gedeeltelijk wil slopen heeft daarvoor meestal een sloopmelding nodig. Als het gaat om een gebouw van voor 1994 moet daar een asbestinventarisatierapport bij. Kijk voor een gecertificeerd bedrijf bij u in de buurt op de website van de stichting certificatie asbest.
In een aantal bijzondere gevallen heeft u naast een sloopmelding ook een omgevingsvergunning nodig.

Asbest is een giftig materiaal. Als het breekt of afbrokkelt komen kankerverwekkende stoffen vrij. U vindt meer informatie over over asbest op de website van het kenniscentrum van het ministerie van infrastructuur en milieu. Materiaal dat op asbest lijkt moet als asbest worden behandeld.

Sloopafval brengt u naar het ecostation.

Openingstijden ecostations

  • Voor particulieren zijn de Ecostations De Hemmen en De Boeg geopend van maandag t/m vrijdag 09.00 - 16.45 uur en zaterdag 09.00 - 14.45 uur.
  • Voor bedrijven is het Ecostation De Hemmen geopend van maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.45 uur

Voor meer informatie over slopen of asbest verwijderen kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon 0512 581234.

Voorwaarden

Wanneer heeft u een sloopmelding nodig?

  • Particulieren die minder dan 35 m² geschroefde, asbesthoudende platen (bijvoorbeeld golfplaten), asbesthoudende vloertegels of asbesthoudende niet-gelijmde vloerbedekking verwijderen hebben een sloopmelding nodig. Deze melding dient u ten minste 5 werkdagen van te voren te doen. Maak hierbij gebruik van het formulier sloopmelding.
  • Bedrijven die in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden aan een asbesthoudende toepassing in een gebouw sloopwerkzaamheden uitvoeren moeten een sloopmelding doen. Voor deze activiteiten geldt dat u dit ten minste 5 werkdagen van te voren moet melden. U kunt uw sloopmelding doen op de website van het omgevingsloket.
  • Particulieren en bedrijven die sloopwerkzaamheden uitvoeren waarbij de hoeveelheid sloopafval (naar redelijke inschatting) meer dan 10 m³ zal bedragen of er asbest wordt verwijderd hebben een sloopmelding nodig. Deze melding moet u ten minste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden doen. U kunt uw sloopmelding doen via de website van het omgevingsloket.

Platen in een woning zijn vaak niet geschroefd, maar zijn gespijkerd. Deze platen mogen niet door een particulier worden verwijderd.

Wanneer vraagt u, naast een sloopmelding, ook een omgevingsvergunning aan?
Er is een omgevingsvergunning nodig als er sloopwerkzaamheden plaats vinden bij:

  • een beschermd monument (geen kosten);
  • een bouwwerk in een beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht (geen kosten);
  • de vergunningplicht is opgenomen in een bestemmingsplan of voorbereidingsbesluit.

Kosten

Een sloopmelding doen is gratis.

Aanvragen

Op de website van het omgevingsloket kunt de omgevingsvergunning (zie hiernaast onder gerelateerde producten) voor slopen aanvragen. Verder kunt u daar de sloopmelding doen.

Alleen particulieren die minder dan 35 m² geschroefde, asbesthoudende platen (bijvoorbeeld golfplaten), asbesthoudende vloertegels of asbesthoudende niet-gelijmde vloerbedekking verwijderen hebben kunnen het korte formulier sloopmelding gebruiken dat hieronder staat.

Naar het formulier