Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

schade aangifte gemeente

U bevindt zich hier: Home | schade aangifte gemeente

schade aangifte gemeente

Beschrijving

De gemeente kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan derden. De gemeente beoordeelt in eerste instantie uw claim. Als er naar het oordeel van de gemeente inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan worden uw kosten vergoed. Ook kan uw aansprakelijksteling worden doorgestuurd naar de verzekeraar van de gemeente, die de claim beoordeelt en afhandelt. Mocht u het niet eens zijn met de beslissing dan kun u bezwaar aantekenen binnen de daarvoor geldende termijn.

Gemeente aansprakelijk stellen

Handig om te weten

De gemeente is in principe pas aansprakelijk indien sprake is van nalatigheid. Dit houdt in dat de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven of niet heeft voldaan aan haar zorgplicht. Bijvoorbeeld, wanneer de gemeente achterstallig onderhoud aan bijvoorbeeld wegen is te verwijten, dan is de gemeente aansprakelijk voor schade die hierdoor aan derden is toegebracht.
Deze aansprakelijkheid geldt overigens niet alleen voor de kwaliteit van het onderhoud van gemeentelijke objecten in de leefomgeving (wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken e.d.), maar ook bijvoorbeeld voor schade die voortkomt uit gemeentelijk handelen (schade aan voertuigen van derden veroorzaakt door gemeentelijke voertuigen etc.).