Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

rolstoel

U bevindt zich hier: Home | rolstoel

rolstoel

Beschrijving

Welke rolstoelen worden verstrekt?

  • handbewogen rolstoelen
  • elektrische rolstoelen
  • rolstoelen voor kinderen
  • sportrolstoelen

U kunt kiezen op welke wijze de rolstoel moet worden verstrekt:

  • Zorg in natura; de leverancier van de gemeente regelt voor u alle zaken. U krijgt een rolstoel in bruikleen. De gemeente heeft hiervoor een contract met Harting-Bank. Deze maakt een afspraak met u om de rolstoel aan uw situatie aan te passen en deze bij u af te leveren. Onderhoud, reparatie en verzekering worden ook door dit bedrijf afgehandeld en zijn voor rekening van de gemeente.
  • Persoonsgebonden Budget (PGB); u krijgt onder strikte voorwaarden geld voor het huren van een rolstoel en regelt daarmee zelf de benodigde rolstoel, reparatie, verzekering en onderhoud. Meer informatie leest u in de folder persoonsgebonden budget scootmobiel en rolstoel.

Speciale regeling voor sportrolstoelen
Wanneer u zonder sportrolstoel niet kunt sporten, kunt u ook een vergoeding aanvragen voor de aanschaf van een sportrolstoel.

Voorwaarden

Wanneer komt u in aanmerking voor een rolstoel?
U kunt voor een rolstoel in aanmerking komen wanneer u blijvend of langdurig gehandicapt bent: langer dan 6 maanden.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor een Wmo-rolstoel?
Indien u de rolstoel tijdelijk gebruikt, minder dan 6 maanden, hebt u geen recht op een rolstoel van de Wmo. U kunt in deze situaties een rolstoel lenen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Groene Kruis Winkel. Telefoonnummer: 0512 – 541701.
Een rolstoel die u uitsluitend gebruikt op uw werk of school valt onder een andere wet, de WIA. In dat geval moet u de rolstoel aanvragen bij het UWV (vroeger bedrijfsvereniging). Als u de rolstoel zowel voor thuis als op het werk of school gebruikt, dan is de Wmo wél van toepassing. U komt niet in aanmerking voor een rolstoel als u de kosten hebt gemaakt voordat u toestemming hebt gekregen van de gemeente Smallingerland.

Wanneer komt u in aanmerking voor een sportrolstoel?
U kunt voor een sportrolstoel in aanmerking komen, als u kunt aangeven dat u zonder de sportrolstoel niet kunt sporten én dat u regelmatig de sportrolstoel voor het sporten zult gebruiken. Ook moet u zijn aangesloten bij een sportclub.

 

Kosten

De rolstoel wordt meestal door de gemeente aan u in bruikleen gegeven. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

De gemeente verstrekt een sportrolstoel altijd in de vorm van een financiële tegemoetkoming. Het is een standaard vergoeding van € 5.080,- . Dit bedrag is bedoeld als tegemoetkoming in aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel voor een periode van 6 jaar of een vergoeding van € 2540,-  voor een periode van 3 jaar. Bij de verstrekking wordt uitgegaan van sport of recreatief niveau. De meerkosten van speciale, duurdere sportrolstoelen die u nodig kunt hebben om sport op wedstrijdniveau te beoefenen, zijn voor eigen rekening.

Aanvragen

Bel het Wmo-loket: 088 – 50 65 400
Of kom langs op Moleneind 95 ZZ, 9203 ZX Drachten.

Indien nodig vraagt de consulent een advies op bij een medisch adviseur. 

Gerelateerde producten