Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

reclame plaatsen

U bevindt zich hier: Home | reclame plaatsen

reclame plaatsen

Beschrijving

U heeft een omgevingsvergunning nodig als u reclame wilt plaatsen, aanbrengen of wijzigen. Ook wanneer u plannen heeft om uw bestaande reclamebord groter te maken, ander materiaal toe te passen of uw reclamebord te verplaatsen is een vergunning noodzakelijk. 

Beoordelen aanvraag
De gemeente toetst een aanvraag aan de Algemene Plaatselijke Verordening artikel 4:15 (zie kolom rechts onder Lees verder), de regels voor reclame in de welstand- en reclamenota (zie kolom rechts onder Lees verder) en het bestemmingsplan. De basisregel is dat reclame geen hinderlijke vormen mag aannemen.

Tips
Indien het reclame-object tevens als bouwwerk dient te worden aangemerkt, dient u bij het oprichten van het bouwwerk tevens in het bezit te zijn van een omgevingsvergunning voor de werkzaamheid 'Bouwen'. Deze kunt u tegelijkertijd met de omgevingsvergunning voor de werkzaamheid 'Reclame' aanvragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 0512 581234
 

Kosten

Aanvraag reclame plaatsen: € 289,00 (tarief 2019)

Aanvragen

U kunt deze vergunning aanvragen via het omgevingsloket.