Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

planschade, tegemoetkoming aanvragen

U bevindt zich hier: Home | planschade, tegemoetkoming aanvragen

planschade, tegemoetkoming aanvragen

Beschrijving

In het kort betekent planschade dat particulieren of bedrijven die schade lijden door een wijziging of afwijking van een bestemmingsplan in bepaalde gevallen van de overheid een tegemoetkoming in deze schade kunnen krijgen.

Door een wijziging of afwijking van een bestemmingsplan kan uw woon- of bedrijfsomgeving veranderen, of de bestemming van uw eigen woning of bedrijfspand. Dit kan gevolgen hebben voor de waarde van uw woning of bedrijfspand of voor uw bedrijfs- of huurinkomen. Vermindering van bijvoorbeeld privacy, uitzicht, lichtinval of bereikbaarheid, toename van geluidshinder of een wijziging van de bestemming van uw eigen perceel kunnen zorgen voor waardevermindering of inkomensverlies.

Als u vindt dat u planschade lijdt of heeft geleden, dan kunt u bij het college van B&W een aanvraag om een tegemoetkoming in deze schade indienen. Het college laat zich adviseren door een onafhankelijke en deskundige adviseur.

Meer informatie vindt u in de folder planschade.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in planschade, moet er een schadeveroorzakend besluit zijn. Dit kan bijvoorbeeld een besluit tot wijziging of afwijking van een bestemmingsplan of een nieuw bestemmingsplan zijn. De schadeoorzaken zijn genoemd in artikel 6.1 lid 2 Wro.

Alleen als er sprake is van één van deze besluiten, neemt het college uw aanvraag in behandeling. Deze besluiten moeten wel definitief zijn.
Als er sprake is van schade, dan kan een gedeelte voor rekening van de aanvrager blijven. Dit is het zogenaamde eigen risico van twee procent. Het eigen risico wordt toegepast op uw inkomen (bij inkomensverlies) of op de waarde van uw woning of bedrijfspand (bij waardevermindering).

Het is niet zo dat planschade altijd wordt vergoed. Als schade bijvoorbeeld als voorzienbaar moet worden gezien, dan komt deze voor uw eigen rekening. Dit kan zich voordoen als de gemeente de plannen voor bijvoorbeeld woningbouw en de daarvoor nodige bestemmingsplanwijziging bekend heeft gemaakt en u daarna de woning heeft gekocht. U heeft dan het risico op planschade aanvaard. Ook kan de schade op een andere manier zijn verzekerd. Bijvoorbeeld wanneer u een beroep kunt doen op een andere regeling of op een overeenkomst met bijvoorbeeld een ontwikkelaar.

Aanvragen

U vraagt de tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier planschade (pdf). Het formulier kunt u uitprinten, invullen, ondertekenen en opsturen naar het college van B&W van de gemeente:
Postbus 10.000
9200 HA Drachten

Voor meer informatie kunt u bellen met de gemeente tel 0512 581234.

Naar het formulier