Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

perceelsgebonden informatie

U bevindt zich hier: Home | perceelsgebonden informatie

perceelsgebonden informatie

Beschrijving

Online informatie over een perceel aanvragen.
U kunt betalen met behulp van de internetkassa. We ondersteunen iDEAL en visa/mastercard.

De informatie over het perceel ontvangt u via email.

Informatie over een perceel

Makelaars, maar ook burgers kunnen bij de gemeente Smallingerland informatie opvragen over een perceel. Deze informatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij een taxatie. Het gaat om planologische aspecten, de onderhoudstoestand en milieugegevens.

Planologische aspecten 
U krijgt gegevens over:

 • het geldende bestemmingsplan, 
 • de bestemming van het object,
 • een eventueel ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan (inclusief link naar dat ontwerp, en als dat plan niet op de website beschikbaar is een kopie),
 • eventuele planologische ontwikkelingen in de naaste omgeving van het object, in de nabije toekomst.

De gemeente kijkt verder of  

 • er een voorbereidingsbesluit geldt, 
 • voorkeursrecht gemeenten of een voorstel daartoe van toepassing is,
 • het object is aangewezen als Rijksmonument,
 • het object is aangewezen als gemeentelijk monument,
 • het object ligt in beschermd stads- of dorpsgezicht.

Onderhoudstoestand
De gemeente kijkt of er aanschrijvingen zijn conform artikelen 14 t/m 20 uit de Woningwet.

Milieugegevens
U krijgt (indien van toepassing) gegevens:

 • uit de BIO 1/2 van de provincie Fryslân (inclusief een kopie uit het bronnenbestand),
 • over bodemonderzoek, 
 • over milieumeldingen of -vergunningen,
 • over aanwezigheid van onder- en/of bovengrondse tanks,
 • omtrent de bodem onder of in de directe omgeving van het object.

Kosten

De kosten zijn € 52,20 per perceel (tarief 2019).