Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

nederlandse nationaliteit aanvragen

U bevindt zich hier: Home | nederlandse nationaliteit aanvragen

nederlandse nationaliteit aanvragen

Beschrijving

Een kind dat op het moment van geboorte een Nederlandse vader en/of moeder heeft of vóór de leeftijd van 7 jaar wordt erkend door een Nederlander, krijgt automatisch de Nederlandse nationaliteit. Het kind is dan ‘van rechtswege’ Nederlander. Dit geldt ook voor een vondeling en een kind dat de derde generatie is met hoofdverblijf in Nederland.

Voor niet-Nederlanders is het onder voorwaarden mogelijk de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Dit kan, afhankelijk van de situatie, via een optieprocedure of naturalisatie.

Optieprocedure
De optieprocedure is de eenvoudigste en snelste manier om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. De procedure duurt ongeveer 3 maanden. U  hoeft geen afstand te doen van uw eigen nationaliteit als in uw land een tweede nationaliteit wordt toegestaan. U hoeft ook niet aan te tonen dat u voldoende ingeburgerd bent in Nederland.

Naturalisatie
Als u niet via de optieprocedure Nederlander kunt worden, kunt u (onder voorwaarden) naturaliseren. Naturalisatie duurt maximaal 1 jaar.

Als u eenmaal de Nederlandse nationaliteit heeft, verandert er een aantal dingen voor u zoals:

 • u kunt een Nederlands paspoort/identiteitskaart aanvragen;
 • u stemt mee voor het parlement.

Voorwaarden

Optieprocedure
Om in aanmerking te komen voor de optieprocedure moet u behoren tot één van de volgende categorieën:

 • u bent meerderjarig, in het Koninkrijk Nederland geboren en sinds uw geboorte woonachtig (steeds in het bezit van een geldige verblijfsvergunning);
 • u bent in het Koninkrijk Nederland geboren. U hebt minimaal drie jaar onafgebroken (steeds in het bezit van een geldige verblijfsvergunning) in het Koninkrijk Nederland gewoond én u hebt vanaf uw geboorte geen nationaliteit (u bent staatloos);
 • u bent minderjarig, door een Nederlander erkend en minimaal drie jaar onafgebroken verzorgd en opgevoed door deze Nederlander en niet reeds van rechtwege Nederlander geworden;
 • u bent meerderjarig en u woont vanaf het bereiken van de leeftijd van vier jaar (steeds in het bezit van een geldige verblijfsvergunning) in Koninkrijk Nederland;
 • u bent meerderjarig, u bent oud-Nederlander en u woont minimaal één jaar in het Koninkrijk Nederland (in het bezit van een geldige verblijfsvergunning);
 • u bent minimaal drie jaar getrouwd met een Nederlander en woont minimaal 15 jaar onafgebroken (steeds in het bezit van een geldige verblijfsvergunning) in het Koninkrijk Nederland;
 • u bent 65 jaar of ouder en woont minimaal 15 jaar onafgebroken (steeds in het bezit van een geldige verblijfsvergunning) in het Koninkrijk Nederland;
 • u bent minderjarig en staat op grond van een rechterlijke beslissing of vanaf uw geboorte van rechtswege onder het gezamenlijke gezag van een niet-Nederlandse vader of moeder en een ander die wel Nederlander is. U bent sinds het instellen van dat gezag minimaal drie jaar verzorgd en opgevoed door deze Nederlander. U woont niet in het land waarvan u de nationaliteit hebt; 
 • u bent vóór 1 januari 1985 gehuwd met een niet-Nederlandse man en hebt daardoor uw Nederlandse nationaliteit verloren. Binnen één jaar na ontbinding van uw huwelijk kunt u de optieverklaring afleggen; 
 • u bent geboren uit een Nederlandse moeder of geadopteerd door een Nederlandse moeder vóór 1 januari 1985 en u heeft een niet-Nederlandse vader of adoptiefvader;
 • u bent bereid bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te leggen.

Verder geldt dat u de laatste vier jaar geen gevangenisstraf mag hebben uitgezeten, leer- of taakstraf hebben uitgevoerd of hoge geldboete betaald of opgelegd heeft gekregen. Er staat geen strafzaak tegen u open en u bent geen bigamist.

Naturalisatie
Voor naturalisatie moet u o.a. aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • u hebt een geldige verblijfsvergunng met een niet-tijdelijk doel, zoals gezinshereniging;
 • u hebt een geldig geboorteuittreksel/afschrift laten registreren bij uw persoonsgegevens in de BasisRegistratie Personen (BRP) (geldt alleen als u een reguliere verblijfsvergunning hebt);
 • u bent in het bezit van (een) geldig(e) paspoort(en) betreffende uw huidige nationaliteit(en) (geldt alleen als u een reguliere verblijfsvergunning hebt);
 • u bent meerderjarig (een meerderjarige ouder kan onder voorwaarden wel een verzoek indienen voor zijn/haar minderjarig kind);
 • u woont vijf jaar onafgebroken (steeds in het bezit van een geldige verblijfsvergunning) in het Koninkrijk Nederland (in sommige gevallen is een verblijfstermijn van drie jaar van toepassing);
 • u kunt Nederlands spreken en begrijpen (u bent bijvoorbeeld in het bezit van een ingeburgeringsexamen of een daarmee gelijkgesteld diploma of u komt in aanmerking voor een ontheffing);
 • u levert geen gevaar op voor de openbare orde of de veiligheid van het Koninkrijk (b.v. u heeft de afgelopen vier jaar geen gevangenisstraf uitgezeten/taakstraaf gehad of hoge geldboete(s));
 • u bent bereid afstand te doen van uw huidige nationaliteit (indien van toepassing);
 • u bent bereid bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te leggen.

Kosten

Tarieven 2018

Het enkelvoudige tarief voor de optie-procedure is € 187,- (tarief 2019). Het gezamenlijke tarief is € 314,-.

Het standaard tarief voor naturalisatie is € 866,-. 

Er geldt een gereduceerd tarief voor staatloze vreemdelingen en vreemdelingen met een verblijfsvergunning asiel van  € 644,-.
Voor mee-naturaliserende minderjarige kinderen is het tarief € 128,-. 

Aanvragen

Optieprocedure
U legt bij de gemeente een optieverklaring af waarmee u aangeeft dat u Nederlander wilt worden en u betaalt de optiegelden. De gemeente onderzoekt of u aan alle voorwaarden voldoet. Als u aan alle voorwaarden voldoet, bevestigt de burgermeester dat u Nederlander bent geworden en krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie.  Daar legt u de verklaring van verbondenheid af. Na afloop bent u Nederlander.

Naturalisatie
U dient een verzoek tot naturalisatie in bij de gemeente. Daarvoor moet u een afspraak maken.
Na indiening van het verzoek en het betalen van de naturalisatiegelden wordt uw verzoek doorgestuurd naar de IND. Als de IND concludeert dat u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u via een Koninklijk Besluit de Nederlandse nationaliteit. Op de naturalisatieceremonie die de gemeente organiseert legt u de verklaring van verbondenheid af. Na afloop bent u Nederlander.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon 0512 581234