Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

minimaregelingen aanvragen

U bevindt zich hier: Home | regelingen sociale zaken aanvragen

minimaregelingen aanvragen

Beschrijving

Voor inwoners met een laag inkomen heeft de gemeente minimaregelingen. Het gaat om individuele inkomenstoeslag, bijzondere bijstand, een witgoedregeling en een collectieve ziektekostenverzekering AV Frieso. Voor kinderen van 0 tot 18 is er het Kindpakket.

Aanvragen

Minimaregelingen aanvragen? Vul het formulier in. 
Kindpakket aanvragen? Ga naar www.kindpakket.nl.

Hulp nodig bij het invullen?

Heeft u al een contactpersoon? Bel dan tijdens het telefonisch spreekuur van 08.30 uur tot 10.00 uur: 0512-581234
Nog geen contactpersoon? Kom tussen 8.30 en 12.00 uur naar het Ping loket in het gemeentehuis.

Wat zijn de minimaregelingen?

Bijzondere bijstand

Als u bijzonder noodzakelijke kosten heeft die u niet kunt betalen en nergens anders vergoed kunt krijgen. Ook als uw inkomen hoger is dan 115%, dan kunt u misschien toch nog in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) bijzondere bijstand. Lever uw aanvraag zo snel mogelijk in, vóórdat u de kosten gaat maken.

Witgoedregeling

Een vorm van bijzondere bijstand voor een koelkast, wasmachine, kookplaat of stofzuiger als u 3 jaar of langer een inkomen heeft op minimumniveau (115%). Het apparaat moet wel aan vervanging toe zijn en het gaat om maximaal één apparaat per 12 maanden. Lever uw aanvraag zo snel mogelijk in, vóórdat u de kosten gaat maken. Als u de afgelopen 3 jaar studiefinanciering heeft ontvangen, komt u niet voor deze regeling in aanmerking.

AV Frieso

Een speciale ziektekostenverzekering voor mensen met een laag inkomen (115%) en weinig vermogen.

Individuele inkomenstoeslag (IKT)

Een extra bijdrage voor mensen in de leeftijd van 21 tot de AOW-leeftijd die drie jaar of langer een laag inkomen (115%) hebben. U kunt de bijdrage één maal per 12 maanden aanvragen. Lever uw aanvraag zo snel mogelijk in.
Als u langer dan 3 jaar onafgebroken een bijstandsuitkering ontvangt, dan hoeft u deze regeling niet apart aan te vragen. De toeslag wordt dan automatisch aan u toegekend Als u de afgelopen 3 jaar studiefinanciering heeft ontvangen, komt u niet voor deze regeling in aanmerking

Wanneer kunt u meedoen aan de minimaregelingen?

U kunt alleen meedoen aan de minimaregelingen als uw netto gezinsinkomen én vermogen lager is dan de grenzen die hieronder worden genoemd. Voor de meeste regelingen is de grens 115% van het sociaal minimum. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan een lagere inkomensgrens van toepassing zijn. Voor meer informatie, kijk in de minimagids.

Normen en bedragen (2018)

Personen tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd* - 115%
Volledige norm (100%) € 1.549,-
Eenpersoonshuishouden € 1.084,-
Tweepersoonshuishouden € 775,-
Driepersoonshuishouden € 671,-
Vierpersoonshuishouden € 620,-
Vijfpersoonshuishouden € 589,-

Personen die de pensioengerechtigde leeftijd* bereikt hebben - 115%
Volledige norm (100%)   € 1.667,-
Eenpersoonshuishouden  € 1.242,-
Tweepersoonshuishouden  € 857,-
Driepersoonshuishouden  € 746,-
Vierpersoonshuishouden  € 690,-
Vijfpersoonshuishouden  € 657,-

Jongerennormen (18, 19 of 20 jaar) - 115%
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 268,-
Samenwonend, gehuwd zonder kinderen € 536,-
Samenwonend, gehuwd met kinderen € 845,-

Verblijf in inrichting - 115%
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 383,-
Samenwonend, gehuwd € 627,-

Vermogensgrens
Alleenstaande € 6.020,-
Alleenstaande ouder € 12.040,-
Gehuwd of samenwonend € 12.040,-
Als u een eigen woning heeft, geldt een extra vermogensvrijlating voor het vermogen in de eigen woning van € 50.800,-.

Hoogte individuele inkomenstoeslag
Alleenstaande € 375,-
Alleenstaande ouder € 375,-
Gehuwd of samenwonend € 450,-

* Pensioen staat voor 'pensioengerechtigde leeftijd'. Dit is in 2018: 66 jaar.