Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

melding schade, storing of overlast

U bevindt zich hier: Home | melding schade, storing of overlast

melding schade, storing of overlast

Beschrijving

Online een melding doen met het meldingsformulier.

Meldingen kunnen onder andere gaan over:

 • oneffenheden in bestrating
 • gemeentelijk groen
 • huisvuil en zwerfvuil
 • milieuoverlast (zoals stank of geluidshinder veroorzaakt door een bedrijf)
 • straatnaamborden, verkeersborden en ander straatmeubilair
 • kadavers 
 • sloten en vijvers
 • speelvoorzieningen
 • riolering
 • gemeentelijke gebouwen (kijk in de lijst in de kolom rechts welke dat zijn)

U kunt ook online een melding over straatverlichting doen.

Tussen 7.30-12.00 uur en tussen 12.30-16.00 uur kunt u bellen met de wijkbeheerder van uw wijk (de 06-nummers zijn niet gratis).

 • Wijk 1: De Folgeren, De Swetten en Fennepark, Burmaniapark en Vrijburgh tel. 06-53334888;
 • Wijk 2: Noord-Oost en De Wiken, tel. 06-53334889;
 • Wijk 3: De Venen, De Bouwen, De Driehoek, De Peppel, Kantorenpark en Bedrijvenpark Azeven, De Singels, tel. 06-53334890;
 • Wijk 4: De Drait en Morrapark, tel. 06-53334891;
 • Wijk 5: De Trisken, Himsterhout, Goëngahuizen, De Veenhoop, Kortehemmen, Boornbergum, De Wilgen en Smalle Ee, tel. 06-53180831;
 • Wijk 6: Oudega, Nijega, De Tike, Opeinde, Rottevalle, Houtigehage, Drachtstercompagnie, tel. 06-53180832.
 • Wijk 7: Centrum, industrieterrein De Haven, tel. 06-53867986.

U kunt ook naar het spreekuur van het wijkteam gaan. Bel vooraf met de vermelde telefoonnummers voor de exacte tijd en plaats van het spreekuur.

Voor dringende zaken is buiten kantoortijden de calamiteitentelefoon bereikbaar: 06 22976264