Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

leidinggevenden toevoegen/wijzigen op horecavergunning

U bevindt zich hier: Home | leidinggevenden toevoegen/wijzigen op horecavergunning

leidinggevenden toevoegen/wijzigen op horecavergunning

Beschrijving

Tijdens de openingstijden van horeca-instellingen is de aanwezigheid van een leidinggevende verplicht. Wijzigingen in leidinggevenden op de horecavergunning meldt u bij de gemeente.

Als vergunninghouder gebruikt u hiervoor het formulier Wijziging leidinggevenden drank en horeca.

Nieuwe leidinggevenden bij commerciële horeca vullen hiervoor het formulier Verklaring leidinggevende drank en horeca commercieel in.

Nieuwe leidinggevenden bij paracommerciële bedrijven vullen hiervoor het formulier Verklaring leidinggevenden drank en horeca paracommercieel in.

 

Welke eisen worden aan leidinggevenden gesteld?

Leidinggevenden moeten volgens artikel 8 Drank- en Horecawet voldoen aan de volgende eisen:
a. zij zijn 21 jaar of ouder;
b. zij zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag;
c. zij staan niet onder curatele en zijn ook niet uit het ouderlijk gezag of de voogdij ontzet.
Bovendien moeten zij voldoen aan zedelijkheidseisen en een Verklaring Sociale Hygiëne hebben.

Welke documenten zijn nodig?

De gemeente toetst leidinggevenden aan deze eisen. Voeg daarom van elke nieuwe leidinggevende de volgende documenten bij het wijzigingsformulier.

- volledig ingevulde en ondertekende verklaring van de nieuwe leidinggevenden;
- kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart – geen rijbewijs);
- kopie van de Verklaring Sociale Hygiëne;
- kopie van een ondertekend arbeidscontract (indien van toepassing).

Werkzaam als leidinggevende na ontvangstbevestiging

Zodra u een ontvangstbevestiging van de melding heeft ontvangen mag de persoon optreden als leidinggevende in het horecabedrijf. Een afschrift en de ontvangstbevestiging van de melding moeten in het horecabedrijf aanwezig zijn.
De gemeente toetst de nieuwe leidinggevende op alle wettelijke eisen. Voldoet de aangemelde leidinggevende niet aan die eisen dan mag deze vanaf het moment dat u hierover bent geïnformeerd, niet meer optreden als leidinggevende in uw horecabedrijf.

Voor meer informatie kunt u de gemeente bellen. Telefoon: 0512 581234.

Gerelateerde producten