Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

leerlingenvervoer aanvragen

U bevindt zich hier: Home | leerlingenvervoer aanvragen

leerlingenvervoer aanvragen

Beschrijving

Leerlingenvervoer is schoolvervoer: vervoer of vergoeding van de reiskosten vanaf de woonplek  (= de plek waar de leerling langdurig verblijft) naar school en terug.

Voorwaarden

Wanneer kom je in aanmerking voor leerlingenvervoer?

Je hebt alleen recht op leerlingenvervoer als de afstand naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan een aantal kilometers is. Die toegankelijkheid kan te maken hebben met de levensovertuiging of met de indicatie voor het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. 
• Basisonderwijs: de afstand tussen woning en school is méér dan 6 kilometer
• Speciaal basisonderwijs: de afstand tussen woning en school is méér dan 3 kilometer
• Speciaal onderwijs: de afstand tussen woning en school is méér dan 2 kilometer

Gebruik de ANWB routeplanner (kortste route nemen) om de afstand woning - school te laten berekenen.

Is de leerling jonger dan 9 jaar?

• Het kind mag altijd gebruik maken van taxivervoer.
• Als de ouders het kind zelf brengen en halen, krijgen zij een kilometervergoeding.

Is de leerling 9 jaar of ouder?

• Het kind kan alleen op advies van school gebruik maken van taxivervoer.
• Als de ouders het kind zelf brengen en halen, krijgen zij een vergoeding op basis van een jaarkaart van het openbaar vervoer. Bij meer kinderen in het gezin, die recht hebben op leerlingenvervoer, krijgen ouders een kilometervergoeding.
• Als het kind gebruik gemaakt van de fiets of de bromfiets, wordt een fiets- of bromfietsvergoeding verstrekt.

Moet ik een eigen bijdrage betalen voor het leerlingenvervoer?

• Ja: als het kind naar het basisonderwijs of naar het speciaal basisonderwijs gaat en het gecorrigeerde verzamelinkomen (van beide partners) in het peiljaar ( 2 jaar voorafgaand aan het schooljaar) ligt boven de geldende norm. De norm wordt elk jaar bekend gemaakt. De eigen bijdrage wordt geïnd voor maximaal twee kinderen per gezin.
• Nee: als het kind naar het naar het bovengenoemde onderwijs gaat en als het gecorrigeerde verzamelinkomen onder de norm ligt. Dit moet u aantonen via een inkomensverklaring (van beide partners).
• Nee: als het kind naar het (voortgezet) speciaal onderwijs gaat.

Weekeinde- en vakantievervoer?

Een leerling die vanwege het volgen van passend (voortgezet) speciaal onderwijs in een internaat of pleeggezin verblijft, kan in aanmerking komen voor weekeinde- en vakantievervoer.

Let op
Als een leerling langdurig elders moet verblijven vanwege medische redenen en daar ook naar school gaat, is er geen recht op weekeinde- en/of vakantievervoer.

Belangrijk om te weten

• Er wordt geen vergoeding met terugwerkende kracht betaald.
• Begeleiding is primair een taak van de ouders. Zij moeten dit zelf regelen.
• Leerlingenvervoer is alleen vervoer van woning naar school en visa versa.
• Bij co-ouderschap moeten beide ouders een aanvraag indienen voor leerlingenvervoer bij de gemeente waar zij staan ingeschreven

Aanvragen

U kunt leerlingvervoer aanvragen met het aanvraagformulier. Lees hiervoor de toelichting (van het juiste schooljaar). U vindt de toelichting en het aanvraagformulier in de kolom rechts. Het formulier en de toelichting kunt u uitprinten. U kunt het formulier niet op het scherm invullen, wel na het invullen scannen en per mail terugsturen. Stuur ook eventueel gevraagde bijlagen mee.

De aanvraag moet jaarlijks voor 1 juni voor de start van het nieuwe schooljaar worden gedaan bij de gemeente waar de leerling langdurig verblijft (dit hoeft niet de gemeente te zijn waar de leerling staat ingeschreven).
Als u gedurende het schooljaar leerlingvervoer aanvraagt, gaat het vervoer of de vergoeding pas in nadat de aanvraag bij de gemeente is ontvangen.

Komt u er niet uit of wordt uw specifieke vraag niet beantwoord, dan kunt u uiteraard bellen met de gemeente, telefoon 0512 581234.