Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

kwijtschelding belastingen

U bevindt zich hier: Home | kwijtschelding belastingen

kwijtschelding belastingen

Beschrijving

Heeft u niet genoeg geld om de gemeentelijke belastingen te betalen? En komt dit doordat u geen of weinig inkomen heeft? Dan kunt u de gemeente vragen het bedrag kwijt te schelden.

Wilt u kwijtschelding aanvragen? Gebruik dan het formulier in de kolom rechts.

Wie kan  kwijtschelding aanvragen?

Kwijtschelding is alleen voor particulieren. Stichtingen, verenigingen, ondernemers en degenen die een zelfstandig beroep uitoefenen (bijvoorbeeld zzp-ers) kunnen geen kwijtschelding aanvragen. Om voor kwijtschelding in aanmerking komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees ook de toelichting (deze vindt u hiernaast onder 'Lees verder').

Waarvoor kunt u kwijtschelding aanvragen?

  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing voor gebruiker
  • hondenbelasting (eerste hond)
  • de aanschaf van een Nederlandse Identiteitskaart

Kwijtschelding van waterschapslasten regelt u bij het Noordelijk Belastingkantoor, niet bij de gemeente.

Wat moet u verder nog weten?

Kostendelersnorm
Bij de beoordeling van uw aanvraag om kwijtschelding houden we rekening met het aantal volwassenen vanaf 21 jaar die een woning delen. Als er meer personen in één woning wonen, kunnen zij de woonkosten delen. Vandaar de naam kostendelersnorm. Hoe meer kostendelers, hoe kleiner de kans op kwijtschelding. Een uitzondering hierop zijn inwonende studerende kinderen.

Kwijtscheldingsnorm
Landelijk zijn er vastgestelde normbedragen; het gaat er niet om wat u werkelijk per maand uitgeeft. Het normbedrag is het bedrag dat nodig is voor de noodzakelijke kosten van het bestaan. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van uw gezinssituatie. Wanneer uw netto maandinkomen gelijk of lager is dan hieronder vermelde normen, is het zinvol kwijtschelding aan te vragen.

Kwijtscheldingsnormen per 1 januari 2018 (Maandinkomen)
Bij een kwijtscheldingsnorm van 100%
Alleenstaande, van minimaal 21 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd:  €   992,12
Alleenstaande, ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd:  € 1.161,61
Gehuwden, van minimaal 21 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd:   € 1.417,32
Gehuwden, waarvan 1 persoon boven de pensioengerechtigde leeftijd: € 1.584,38
Gehuwden, beiden boven de pensioengerechtigde leeftijd:   € 1.595,08
Alleenstaande ouder, van minimaal 21 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd:  €   992,12
Alleenstaande ouder, boven de pensioengerechtigde leeftijd: € 1.161,61
Als uw inkomen lager is dan de bovengenoemde bedragen, en u voldoet aan de andere voorwaarden, kunt u voor kwijtschelding in aanmerking komen.

Wat is normhuur?
Normhuur is de huur die de huurder zelf kan betalen. Deze is afhankelijk van de gezinssituatie.
Minimumbedrag netto huurlasten (normhuur):
-een-en meerpersoonshuishouden € 208,14
-eenpersoonsouderenhuishouden € 206,32
-meerpersoonsouderenhuishouden € 204,51
-maximale subsidiabele huur per maand € 710,68

Wat is normpremie ziektekosten?
De normpremie ziektekosten is de premie u zelf moet betalen.
Deze is afhankelijk van de gezinssituatie:
-alleenstaande of een alleenstaande ouder € 34 per maand
-echtpaar / samenwonend € 81 per maand

Aanvragen

Kwijtschelding voor rioolrecht, afvalstoffen en hondenbelasting vraagt u schriftelijk aan met het kwijtscheldingsformulier. Het pdf-formulier kunt u printen en moet binnen 1 maand na dagtekening van het aanslagbiljet zijn ingeleverd bij de gemeente.

Hulp nodig bij het invullen?
Als u hulp nodig heeft bij het invullen van het formulier om kwijtschelding aan te vragen dan kan dat bij de gemeente. Voor vragen kunt u in eerste instantie bellen met het algemene nummer van de gemeente: 0512 581234. U kunt ook langs komen. We proberen u zoveel mogelijk meteen te helpen als u het gemeentehuis bezoekt. Bij grote drukte kan het voorkomen dat we een afspraak met u maken.

Een aanvraagformulier voor kwijtschelding van waterschapslasten krijgt u via de site van Hefpunt. Als u hulp nodig heeft bij het invullen kunt u bellen met het HEF. Zij helpen u dan verder. Tel. 0900-4938837 (op werkdagen bereikbaar van 8.00-17.00 uur).

Naar het formulier