Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

klacht tegen ambtelijk optreden

U bevindt zich hier: Home | klacht tegen ambtelijk optreden

klacht tegen ambtelijk optreden

Beschrijving

Een klacht is een uiting van onvrede over een handelen of nalaten van de gemeente. Een klacht wordt als regel meteen in behandeling genomen en binnen 6 weken schriftelijk afgedaan. Een mondelinge klacht kan mondeling worden afgedaan.

Online uw klacht indienen met het klachtenformulier.
Hiervoor is inloggen met DigiD noodzakelijk. Nog geen DigiD inlogcode? Vraag er één aan bij DigiD.

U kunt ook een brief met een duidelijk omschrijving van de klacht sturen naar:
Burgemeester en wethouders van Smallingerland
Postbus 10 000
9200 HA Drachten

Als u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht of het antwoord daarop, dan kunt u de Nationale ombudsman verzoeken om een onderzoek in te stellen. De Nationale ombudsman stelt als voorwaarde voor het in behandeling nemen, dat u eerst bij de gemeente heeft geklaagd.

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente, tel. 0512 581 234.

Voorwaarden

Een klacht kan gaan over de gedragingen van een bestuursorgaan, bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders, maar ook over gedragingen van een ambtenaar. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als u vindt dat u bij een aanvraag om een vergunning onheus bent behandeld of naar aanleiding van een verzoek of vraag te lang heeft moeten wachten op een antwoord. 

Als uw klacht in behandeling wordt genomen, gebeurt dat door een andere persoon dan de 'beklaagde'. Ook wordt u in de gelegenheid gesteld om uw klacht toe te lichten in een gesprek met de klachtbehandelaar en de beklaagde.

Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen als:

  • Er meer dan een jaar is verstreken sinds de aanleiding van de klacht.
  • De klacht betrekking heeft op een besluit waartegen bezwaar of beroep openstaat.
  • Het om dezelfde klacht gaat die al eerder werd behandeld.
  • Een andere instantie over de klacht moet of kan oordelen.
  • Er sprake is van een strafrechtlijke aangelegenheid.