Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

kinderopvang melden

U bevindt zich hier: Home | kinderopvang melden

kinderopvang melden

Beschrijving

U wilt een gastouderbureau of kindercentrum beginnen? Dan moet u hiervoor een verzoek tot registratie indienen bij de gemeente.  
U heeft al een gastouderbureau of kindercentrum en er wijzigt iets in uw gegevens? Bijvoorbeeld een nieuw adres, een nieuwe gastouder of een gastouder waarvoor u niet meer bemiddelt. Dan moet u dit melden aan de gemeente.

Kinderopvang melden

Waar moeten alle betrokkenen (bv. gastouders) aan voldoen?

  • Een diploma mbo 2 Helpende (Zorg en) Welzijn. Ook een ander diploma dat aan de eisen voldoet of een ervaringscertificaat waaruit blijkt dat de gastouders aan alle vereiste kwalificaties op mbo-2 niveau voldoen, komt in aanmerking. 
  • Een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis of een geregistreerd certificaat Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert. 
  • Een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Als de kinderen bij de gastouder thuis worden opgevangen, moet ook van de huisgenoten van 18 jaar of ouder een verklaring worden ingediend. 
  • Als uw gastouders staan ingeschreven in het Handelsregister, dan moet u het bewijs van inschrijving meenemen of opsturen.

Wat moet u verder weten als u zich wilt laten registreren?

De GGD Fryslan voert vervolgens een inspectie uit. Op basis van het inspectierapport beslist de gemeente of aan de voorwaarden wordt voldaan en de opvangorganisatie kan worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. U wordt op de hoogte gebracht zodra u bent ingeschreven.