Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

inrit, uitrit, uitweg aanleggen

U bevindt zich hier: Home | inrit, uitrit, uitweg aanleggen

inrit, uitrit, uitweg aanleggen

Beschrijving

Voor het aanleggen van een in- / uitrit of uitweg naar de weg en ook wanneer u plannen heeft om uw bestaande uitweg groter te maken, ander materiaal toe te passen of deze wilt verplaatsen heeft u een omgevingsvergunning nodig (kijk daarvoor in de kolom rechts).

Beoordelen aanvraag
De gemeente beoordeelt uw vergunningsaanvraag op basis van daarvoor vastgestelde regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en let daarbij op:

 • De bruikbaarheid van de weg (kan er nog gebruik gemaakt worden van een parkeerplaats?);
 • Het veilig en doelmatig gebruik van de weg (ontstaat er geen verkeersonveilige situatie?);
 • De bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving (moet er een gedeelte openbaar groen verwijderd worden, of wil men de auto in de voortuin parkeren? Tast dit het uiterlijk van de omgeving aan?);
 • De bescherming van de groenvoorziening in de gemeente (ontstaat er versnippering van het openbaar groen wanneer een gedeelte verwijderd moet worden?)

Extra informatie
Bestratingswerkzaamheden op gemeentegrond worden uitsluitend door of in opdracht van de gemeente uitgevoerd. U betaalt de volledige kosten van de aanleg van de inrit. Nadat de omgevingsvergunning is verleend ontvangt u een kostenopgave en een formulier voor akkoordverklaring aanleg uitrit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 0512 581234.

Voorwaarden

Voorwaarden:

 • Per perceel is maar 1 inrit toegestaan;
 • De maximale breedte van een uitrit bedraagt 3 meter;
 • In geval van een gecombineerde uitrit (2 inritten op de erfgrens) is de maximale breedte van de inrit 5 meter;
 • De bestratingwerkzaamheden op gemeentegrond worden uitsluitend door of in opdracht van de gemeente uitgevoerd;
 • U bent akkoord gegaan met de aanlegkosten van de uitrit door middel van het ondertekenen en terugsturen van het formulier 'Akkoordverklaring aanleg uitrit'.
 • De uitrit wordt als elementen verharding uitgevoerd. Soort en kleur wordt door de gemeente bepaald, voor wat betreft het gedeelte op gemeentegrond;
 • Het tracé van de uitrit zal dusdanig gekozen worden, dat zoveel mogelijk groen gespaard wordt;
 • Wanneer de inrit over een sloot moet worden aangebracht is een dam met duiker nodig. Daarvoor moet u eerst een watervergunning aanvragen bij het waterschap. Dat kan via de website van het waterschap. De watervergunning moet bij de vergunningsaanvraag voor de uitrit worden toegevoegd.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn leges verschuldigd. Deze zijn € 108,40.
Daarnaast betaalt u alle kosten die de gemeente maakt voor het aanleggen van de uitrit. Dit geldt ook als er bijv. een lichtmast of put verplaatst moet worden. Het gaat hierbij om de werkelijk gemaakte kosten voor de aanleg van de uitrit over gemeentegrond en/of voorzieningen in verband met deze aanleg. Nadat de vergunning is verleend en de bezwaarperiode is afgelopen, ontvangt u een kostenopgave die u ondertekent en terugstuurt naar de gemeente. Daarna wordt in overleg met u de uitvoering ingepland.

Gerelateerde producten