Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

incidentele festiviteit melden

U bevindt zich hier: Home | incidentele festiviteit melden

incidentele festiviteit melden

Beschrijving

Als een inrichting volgens de Wet milieubeheer zoals horeca of sportverenigingen een festiviteit organiseert waarbij meer geluid wordt gemaakt dan is toegestaan op grond van het Activiteitenbesluit dan moet dit worden gemeld bij de gemeente.

Incidentele festiviteit melden

Wat moet u verder weten?

  • U kunt voor maximaal 12 dagen per jaar een festiviteit melden.
  • Doe uw melding minimaal 14 dagen van te voren.
  • Voor bepaalde festiviteiten heeft u ook een vergunning nodig op grond van de APV. Voor meer informatie hierover kunt u bellen met de gemeente op telefoonnr. 0512 581234.

Gelden bij festiviteiten geluideisen?

Ja. Bij festiviteiten mag u meer geluid maken dan normaal. In de APV staat hoeveel geluid u maximaal mag maken. Op vrijdagavond of zaterdagavond mag u bijvoorbeeld langer versterkte muziek hebben dan op andere avonden.

Wat wordt bedoeld met "soort muziek"?

De ene muzieksoort is luider dan de andere. Ook is de ene muzieksoort op grotere afstand te horen dan een andere muzieksoort. We willen weten wat voor soort muziek er is bij uw festiviteit. Bijvoorbeeld house, jazz, algemeen pop, beat of Nederpop.

Wat wordt bedoeld met "geluidbeperkende maatregelen"?

Om overlast te beperken moet u het geluid dat buiten hoorbaar is zoveel mogelijk beperken. Maatregelen daarvoor zijn bijvoorbeeld deuren gesloten houden, het houden van toezicht en een ingeregelde installatie.