Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Industriehaven

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Verkeer | Industriehaven

Industriehaven

Industriehaven Drachten

Situatie en verbinding: Industriecentrum van oostelijk Friesland, hoofdplaats van de gemeente Smallingerland. Drachten ligt aan het oostelijke eind van een kanaal, dat uitmondt in twee industriehavens. De vaarweg naar Drachten leidt van het Prinses Margrietkanaal (Kruiswaters bij Wartena) via de Langesloot, het Siegersdiep, de Fokkesloot met afsnijding, de geul door de Kruisdobbe, de Hooidamsloot, de geulen door Wijde Ee en Monnike Ee, de Nieuwe Monnikegreppel met afsnijding, de geulen door de Smalle Eesterzanding, Gaasterdiep en het nieuwe kanaal naar de haven. Totale afstand van de Kruiswaters tot en met de eerste haven is 14,35 km. Een tweede industriehaven van 550 m lang en 75 m breed, loodrecht op de noordelijke kanaaloever, biedt zwaaimogelijkheden voor lange schepen.

Lengte, breedte en diepte: De route heeft een vaargeul van 20 m breed in het nauwe gedeelte, van 40 m breed op de meren en een diepte van 3,50 -FZP.

Normale waterstand: Het waterpeil is het Fries Zomerpeil, dat 0,66 -NAP beloopt. Streefpeil is 0,15 +FZP.

Losplaats: Langs de noord- en oostzijde van de haven liggen los- en laadplaatsen met een lengte van 1365 m. Langs de zuidelijke en noordelijke oever van het nieuwe kanaal is 2420 m industrieterrein voorzien van kademuren.

Beheersdienst: Havens, los- en laadplaatsen zijn in beheer bij de gemeente Smallingerland in Drachten. Het havenkantoor is op werkdagen geopend van 9 tot 9.30 uur. De havenmeester is bereikbaar van 9.00 tot 11.30 uur op tel nr 06 13402471.

Maximum scheepsafmetingen: De grootst toelaatbare afmetingen zijn: lengte 80 m, breedte 10 m, diepgang 2,60 m op zomerpeil. Maximum lengte van een sleep (in het hele vaarwater vanaf de Kruiswaters): 200 m. Maximum aantal vaartuigen op sleep: 10. Maximum totale waterverplaatsing op sleep: 1500 m3.

Bevaarbaarheid: De havens van Drachten zijn bereikbaar voor vaartuigen tot circa 1350 ton. De scheepvaart tussen Kruiswaters- en Hooidamsbrug wordt via een marifooninstallatie geregeld.

Algemene gegevens: In de Drachtster haven is een drinkwatervoorziening. Schepen tot 80 m kunnen in de haven zwaaien. In de vaarweg naar Drachten moet de beweegbare Hooidambrug worden gepasseerd, die een maximum doorvaartbreedte heeft van 16 m en een doorvaarthoogte van 2,75 +zomerpeil.
Er is koopavond in Drachten van 19 tot 21 uur op donderdag, markt op donderdagmorgen en zaterdag.

Tarieven
Straatgeld
Per m2 per dag: € 0,23

Kadegeld
Voor elke keer laden en lossen per ton: € 0,20 (ex BTW)

Havengeld
a. 1e drie maanden per m2 per dag: € 0,04
b. daarna per m2 per maand of een deel daarvan: € 0,41
c. Voor vaste ligplaatsen per m2 per jaar: € 5,10
(tarieven onder a, b en c zijn ex BTW)

Het havengeld onder 'a' wordt niet in rekening gebracht over de periode die benut wordt voor het laden en lossen van een vaartuig.