Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

groslijsten aanmelden

U bevindt zich hier: Home | groslijsten aanmelden

groslijsten aanmelden

Beschrijving

De gemeente werkt met groslijsten voor civieltechnische werken (aanleg en onderhoud van wegen en rioleringen) en voor cultuurtechnische werken (aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen). Aannemers op een groslijst komen in aanmerking voor onderhandse aanbestedingen. U kunt uw bedrijf aanmelden voor groslijsten als u aan alle eisen voldoet.

Wat zijn de eisen?

Vestigingsplaats
De vestigingsplaats (hoofd- of nevenvestiging) is

  • Voor civieltechnische werken tussen de € 10.000,- en € 150.000,-  in de gemeente Smallingerland, of maximaal 5 km buiten de gemeentegrens van Smallingerland.
  • Voor cultuurtechnische werken tussen de € 10.000,- en € 150.000,- in de gemeente Smallingerland, of in één van de aangrenzende gemeenten.
  • Voor civieltechnische en cultuurtechnische werken tussen € 150.000,- en € 1.500.000,- in één van de drie noordelijke provincies (Friesland, Groningen of Drenthe).

Referentieprojecten
We vragen voor elke groslijst een referentieproject dat is uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar, met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever. De waarde van het project hangt af van de groslijst.

  • Minimaal € 20.000,- voor civieltechnisch werk tussen € 10.000,- en € 150.000,-
  • Minimaal € 200.000,- voor civieltechnisch werk tussen € 150.000,- en € 1.500.000,- 
  • Minimaal € 10.000, - voor cultuurtechnisch werk tussen € 10.000,- en € 150.000,- 
  • Minimaal € 100.000,- voor cultuurtechnisch werk tussen € 150.000,- en € 1.500.000,-  

Met het opgeven van referentieprojecten toont u aan dat u de aard en omvang van het werk kunt overzien en uitvoeren. De gemeente toetst op: 

  • Expertise
  • Zorgvuldigheid
  • Integriteit

De voorwaarden voor plaatsing op de groslijsten, de werkwijze van selectie van gegadigden en de wijze van beoordelen van uitgevoerd werk vindt u in het Uitnodigingsbeleid Gemeente Smallingerland 2.0 (pdf) .