Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

gehandicapten parkeerkaart

U bevindt zich hier: Home | gehandicapten parkeerkaart

gehandicapten parkeerkaart

Beschrijving

Wat is een gehandicaptenparkeerkaart?
Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op alle algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Verder mag u in de gemeente Smallingerland onbeperkt parkeren op alle betaald parkeren-plekken en in parkeerschijfzones. U mag uw auto ook maximaal 3 uur neerzetten op plaatsen waar normaal een parkeerverbod geldt. Een parkeerverbod kan ook voor een hele zone gelden. Het verbodsbord met de extra aanduiding 'zone' staat dan aan het begin van een zone. U moet in deze gevallen wel met een parkeerschijf uw aankomsttijd aangeven. U mag niet met de kaart parkeren in de parkeergarages.

Wat voor soorten parkeerkaarten zijn er?
Er zijn  parkeerkaarten voor bestuurders,  passagiers en instellingen. Een bestuurderskaart is alleen geldig als de gehandicapte zelf de auto bestuurt. Als u van vervoer van anderen afhankelijk bent, dan kunt u een passagierskaart aanvragen. De kaart is geldig in heel Europa. Maar let wel op: de regels voor het gebruik kunnen per gemeente en per land verschillen. De kaart is minstens een half jaar en maximaal 5 jaar geldig.

Medische keuring
Voordat een gehandicaptenparkeerkaart kan worden afgegeven moet u meestal eerst medisch worden gekeurd door een (onafhankelijke) arts. U krijgt dan een uitnodiging voor het spreekuur dat de arts in het gemeentehuis houdt. Omdat dit spreekuur op basis van het aantal aanvragen wordt ingepland, kan het een paar weken duren voordat u wordt opgeroepen voor het spreekuur. Neemt u bij het aanvragen uw identiteitsbewijs mee.
Zodra u bericht ontvangt dat u in aanmerking komt voor de gehandicaptenparkeerkaart gaat u met een pasfoto naar de publieksbalie van het gemeentehuis. De kaart wordt dan meteen voor u gemaakt.

Hoe werkt een verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart?
Verlengen hangt af van de geldigheidsduur van de gehandicaptenparkeerkaart die u nu heeft.
Een parkeerkaart die 5 jaar geldig is kunt u verlengen bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Daarvoor komt  u persoonlijk langs in het gemeentehuis met een pasfoto. De kaart wordt dan gelijk voor u gemaakt.
Voor verlenging van een parkeerkaart die korter dan 5 jaar geldig is neemt u contact op met het Wmo-loket in het gemeentehuis. Een nieuwe medische keuring kan noodzakelijk zijn. Daarom raden wij u aan om dat minstens 6 weken voor het verlopen van uw kaart te doen.

Voorwaarden

Wanneer komt u in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart?
U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent bestuurder of passagier van een auto;
  • U hebt door een handicap of beperking (blijvend) aantoonbare problemen bij het lopen;
  • U kunt, met bijvoorbeeld een rollator of krukken, minder dan 100 meter zelfstandig lopen of u bent permanent rolstoelgebonden.
  • U bent als passagier ook van deur tot deur afhankelijk van de hulp van de bestuurder.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart?
U komt niet voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking als blijkt dat u meer dan 100 meter kunt lopen of als blijkt dat u niet afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder.

Wanneer komt u in aanmerking voor een eigen gehandicaptenparkeerplaats?
Als u in een gehandicaptenparkeerkaart en een auto heeft, dan kunt u via het Wmo-loket een aanvraag indienen voor een vaste parkeerplaats in de buurt van uw woning. De gemeente beoordeelt de aanvraag. De kosten van aanleg van deze parkeerplaats zijn voor eigen rekening. Kijk voor meer informatie over een gehandicaptenparkeerplaats in de kolom rechts.

Kosten

Tarieven 2019

  • Medische keuring: € 56,89
  • Leges verstrekken parkeerkaart: € 29,70

De kosten voor het onderzoek door de keuringsarts moeten vooraf (bij aanvraag) worden betaald in het gemeentehuis. U krijgt dit geld niet terug als mocht blijken dat u niet voldoet aan de voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerkaart. Daarnaast betaalt u de leges voor de kaart zelf als u de kaart komt ophalen. Voor de kosten van de medische keuring kunt u mogelijk bijzondere bijstand aanvragen.

Aanvragen

Bel het Wmo-loket: 088 – 50 65 400
Of kom langs op Moleneind 95 ZZ, 9203 ZX Drachten.