Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

gebouwen brandveilig gebruiken

U bevindt zich hier: Home | gebruiksvergunning brandveiligheid gebouwen

gebouwen brandveilig gebruiken

Beschrijving

De wet schrijft voor dat gebouwen brandveilig gebruikt moeten worden. In bepaalde gevallen heeft u hiervoor een vergunning nodig. In ander situaties kunt u volstaan met een gebruiksmelding.
De vergunning voor brandveilig gebruik van gebouwen is onderdeel van de omgevingsvergunning.

Een gebouw waarvoor een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig is mag pas worden gebruikt als de vergunning is verleend. De procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik kan tot maximaal 26 weken duren. Vraag uw vergunning daarom ruim van te voren aan.

Een gebruiksmelding moet ten minste vier weken voor aanvang van het gebruik van het bouwwerk worden gedaan. De gemeente kan nadere eisen opleggen. Doe daarom uw melding zo vroeg mogelijk!  Na een melding kan de gemeente of de brandweer komen controleren of het gebruik van het bouwwerk aan de algemene eisen en de eventuele opgelegde nadere eisen voldoet. Deze controle kan plaatsvinden voordat het bouwwerk in gebruik wordt genomen maar ook daarna.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon 0512 581234.

Voorwaarden

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is nodig wanneer in een gebouw of ander bouwwerk:

  • bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen wordt verschaft. Bijvoorbeeld in een hotel, pension, kampeerboerderij, ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis
    of gevangenis
  • dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar, bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf.
  • dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen, bijvoorbeeld door dagopvang.

Meer informatie vindt u op de website overheid.nl in het Besluit omgevingsrecht, onderdeel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Gebruiksmelding voor brandveilig gebruik
Een gebruiksmelding is nodig wanneer:

  • in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven. Dit geldt niet voor woningen en woongebouwen.
  • een woning kamergewijs wordt verhuurd. Dit is aan de orde als een woning door vijf of meer afzonderlijke bewoners wordt gebruikt. Bijvoorbeeld een woongroep, gezinsvervangend tehuis, een studentenhuis of de woning van een hospita met maximaal vier inwonende studenten.
  • door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen uit hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan. Met ‘een gelijkwaardige oplossing’ worden situaties bedoeld waarin niet letterlijk aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan maar een andere oplossing wordt toegepast. Zo’n andere oplossing kan worden toegestaan als die tenminste dezelfde mate van brandveiligheid biedt. Bij de gebruiksmelding moet informatie worden aangeleverd waarmee de gemeente de gekozen oplossing kan beoordelen.

Meer informatie vindt u op de website overheid.nl in het Bouwbesluit 2012.

Kosten

Het basistarief voor een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van gebouwen is € 233,- (tarief 2019). 

Een gebruiksmelding is gratis.

Aanvragen

Via de website Omgevingsloket online kunt u nagegaan of u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding nodig hebt. U kunt daar gelijk de vergunning aanvragen of de melding doen.

Gerelateerde producten