Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

geboorte aangifte

U bevindt zich hier: Home | geboorte aangifte

geboorte aangifte

Beschrijving

De aangifte van een geboorte moet plaatsvinden binnen 3 werkdagen na de dag van de geboorte in de gemeente waar het kind is geboren. Is de 3e dag een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, dan mag aangifte op de eerstvolgende werkdag plaatsvinden.

Achternaam

Ouders hebben uiterlijk bij de aangifte van de geboorte van het eerste (gezamenlijke) kind een keuzemogelijkheid voor de achternaam van hun kind. Er kan gekozen worden voor de achternaam van de vader of de moeder. Voor een keuze van achternaam dient de moeder persoonlijk aanwezig te zijn. Eventueel daarop volgende kinderen met dezelfde ouders hebben dan de gekozen achternaam. Wordt er geen keuze gemaakt en zijn de ouders gehuwd of gepartnerd, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader.

BSN nummer

Na de geboorteaangifte zal de woongemeente van de nieuwe inwoner het BSN toesturen. Het BSN is een uniek persoonsnummer voor iedereen die staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Iedereen die zich voor het eerst wordt ingeschreven in de BRP krijgt automatisch een burgerservicenummer toegekend.

Voorwaarden

In principe doet de ouder uit wie het kind niet is geboren aangifte van de geboorte. Als dat niet mogelijk is, doet één van de volgende personen aangifte: 

  • aanwezige bij de geboorte 
  • de eigenaar van de woning, waar het kind is geboren 
  • het hoofd of een gemachtigde van de inrichting waar het kind is geboren

Van de geboorte wordt een akte opgemaakt. De geboorteakte bevat de officiële voornaam of voornamen, de achternaam, geboortetijd en geboortedatum van het kind, de gegevens van de ouder(s) en gegevens van de aangever. De akte wordt onbeperkt bewaard in de registers van de Burgerlijke Stand.

Aanvragen

Aan de balie van het Servicecentrum in het gemeentehuis wordt de akte meteen opgemaakt. U moet hiervoor mee nemen:

  • trouwboekje of erkenningsakte
  • identiteitsbewijs van degene die aangifte doet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 0512 581234.