Beswier gemeentlike belestingen en WOZ-wearde

Binne jo it net iens mei de oanslach foar de gemeentlike belestings of mei de WOZ-wearde? Of hawwe jo ûnterjochte in oanslach krigen? Wy helpe jo graach. Nim kontakt mei ús op. Binne jo nei it kontakt noch net tefreden? Dan kinne jo beswier yntsjinje.

Beswier yntsjinje