Histoarysk argyf ynsjen

Op wurkdagen tusken 8.30 en 16.30 oere kinne jo by it gemeente-argyf terjochte foar argyfûndersyk. Tink bygelyks oan genealogysk of histoarysk ûndersyk. Wolle jo delkomme of it argyf yn te sjen? Dan kinne jo fia de telefoan in ôfspraak meitsje: 0512 581234. 

Wat kostet it?

Gjin kosten

Handich om te witten

Digitale ferhoarboeken

De gemeente Smellingerlân hat in grut histoarysk argyf. In part is no al online beskikber.

  • Ferhoarboeken fan de boargemaster as helpoffisier fan justysje 1843-1881
  • Utgeande stikken tusken 1847 en 1909
  • Registers mei oanklachten, bekeurings en oertrêdings tusken 1847 en 1878