Gemeentegrûn brûke

Wolle jo gemeentegrûn brûke? Bygelyks foar it delsetten fan in boukontener, steiger of boukraan? Meld it by de gemeente.

Wat kostet it? 

  • Gjin kosten

Handich om te witten 

  • Under gemeentegrûn falle ek de iepenbiere dyk, parkearfekken, parkearplakken en dykbermen.