Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

dwangsom bij niet tijdig beslissen

U bevindt zich hier: Home | dwangsom bij niet tijdig beslissen

dwangsom bij niet tijdig beslissen

Beschrijving

Als er een aanvraag wordt ingediend, bijvoorbeeld voor een subsidie of een vergunning, dan geldt voor de gemeente vaak een termijn waarbinnen een besluit moet zijn genomen. Op deze regel zijn uitzonderingen. Te denken valt aan een onvolledige aanvraag die aangevuld moet worden.

De aanvrager kan de gemeente in gebreke stellen als er niet op tijd een besluit is genomen. Na de in gebreke stelling heeft de gemeente nog twee weken om een besluit te nemen zonder dat het geld kost.

Als er na die 2 weken nog geen besluit is dan betaalt de gemeente een dwangsom aan degene die de aanvraag had ingediend. De eerste veertien dagen is dat € 20,-- per dag, de tweede veertien dagen € 30,-- per dag en de overige dagen € 40,-- per dag. Het gaat om maximaal 42 dagen. (tarieven 2016)

Als binnen twee weken na de ingebrekestelling geen besluit is genomen, kan de aanvrager ook beroep instellen bij de rechtbank.