Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

drank en horecavergunning droge horeca

U bevindt zich hier: Home | drank en horecavergunning droge horeca

drank en horecavergunning droge horeca

Beschrijving

Heeft u een horecabedrijf, maar schenk u geen alcohol? Dan heeft u een exploitatievergunning en een vergunning op basis van de horecaverordening Smallingerland nodig. De gemeente toetst uw aanvraag op de Drank- en Horecaverordening Smallingerland, de Wet Bibob en het bestemmingsplan. Er worden eisen gesteld aan u, uw personeel en de inrichting waarvoor u de vergunning aanvraagt.

Wilt u een vergunning aanvragen? Bel de gemeente en maak een afspraak: 0512 581234.

Waar moet u aan voldoen?

 • u bent 21 jaar of ouder
 • u bent niet in enig opzicht van slecht levensgedrag
 • u staat niet onder curatele en zijn ook niet uit het ouderlijk gezag of de voogdij ontzet
 • u voldoet aan zedelijkheidseisen en staat ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne 

Waar moet de inrichting aan voldoen?

 • De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet
 • Er moet één ruimte een oppervlakte hebben van minimaal 35 m2
 • De hoogte van alle ruimtes moet van de vloer af gemeten minimaal 2.40 meter zijn
 • Alle ruimtes hebben een goed werkende mechanische ventilatie rechtstreeks in verbinding met de buitenlucht. De luchtverversingscapaciteit moet 0,0038  m3/s per m2 vloeroppervlakte zijn.
 • Er moet elektriciteit, drinkwater en telefoon aanwezig zijn
 • Er zijn 2 volledig van elkaar gescheiden en afsluitbare toiletgelegenheden
 • De mogelijkheid handen te wassen met stromend water.
 • De toiletpotten en urinoirs moeten zijn voorzien van een waterspoeling.
 • De toiletruimten mogen niet rechtstreeks vanuit een inrichting toegankelijk zijn

Gerelateerde producten

Lees verder