Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

bomen kappen

U bevindt zich hier: Home | bomen kappen

bomen kappen

Beschrijving

In de gemeente Smallingerland mogen niet zomaar alle bomen worden gekapt. In een aantal gevallen heeft u een kapvergunning of een aanlegvergunning nodig.  

U heeft bijvoorbeeld een aanlegvergunning nodig voor het aanplanten of verwijderen van een rij bomen of een houtwal in gebieden die van landschappelijke of cultuurhistorische waarde zijn.

U heeft een kapvergunning nodig als u de omtrek van de boom meer dan 63 cm  is op 1,3 meter hoogte. U heeft ook een kapvergunning nodig als u een boom zo gaat snoeien dat de boom met opzet wordt ontsierd, beschadigd of vernield. Bijvoorbeeld als u de kroon uit een boom gaat halen.

Alleen de eigenaar van een boom kan een vergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven). De gemeente kan aan de vergunning aanvullende voorwaarden verbinden, zoals de plicht tot herplanten. De gemeente kan tevens een termijn stellen waarbinnen moet worden voldaan aan de herplantverplichting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoonnr. 0512 581234.

Voorwaarden

Relevante wetgeving

APV
In de Algemene Plaatselijke Verordening Smallingerland  vindt u de bepalingen voor de (omgevings)vergunning voor het kappen van bome

Kosten

Aanvragen kap van een boom: € 65,- (tarief 2019).

Aanvragen

Via het omgevingsloket online kunt u de vergunning digitaal aanvragen. U kunt daar ook het formulier downloaden en printen.

Bezwaar en beroep
Bent u niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar bij de gemeente indienen. Dat moet binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit worden ingediend. Daarna kunt u in beroep gaan bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht te Leeuwarden.
Als er gelijk tijdig met het bezwaar een voorlopige voorziening wordt aangevraagd bij de rechtbank in Leeuwarden, mag er niet eerder worden gekapt nadat de rechtbak op dat verzoek heeft beslist.