Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

bingo melden

U bevindt zich hier: Home | bingo melden

bingo melden

Beschrijving

Bingo is een kansspel dat uitsluitend kan worden georganiseerd door een vereniging die tenminste 3 jaar bestaat. De bingo moet georganiseerd worden ten bate van het algemeen belang. De waarde van de prijzen mag per spelronde niet meer bedragen dan € 400,- en per bingobijeenkomst niet meer dan € 1550,-.

Organiseert uw vereniging voor de eerste keer een bingobijeenkomst dan moet u een kopie van de statuten van uw vereniging en het inschrijfformulier van de Kamer van Koophandel overleggen.

Bingo avonden moeten minstens 14 dagen van tevoren schriftelijk worden gemeld bij de gemeente.En binnen 14 dagen na de bijeenkomst moet de verantwoording aan de gemeente worden gestuurd. Kijk voor de formulieren op het tabblad Aanvragen.

Voorwaarden

  • Bingo avonden mogen worden gehouden door verenigingen of stichtingen die gevestigd zijn in de gemeente Smallingerland en minimaal 3 jaar bestaan.
  • De waarde van de prijzen mag per spelronde niet meer zijn dan € 400,-- en per bijeenkomst niet meer dan € 1.550,--.
  • De vereniging of stichting mag 12 keer per kalenderjaar een bingobijeenkomst houden, maximaal 2 keer per maand.

Voor meer informatie kunt u bellen met de gemeente: 0512-581234

Kosten

Het melden van bingobijeenkomsten is gratis

Aanvragen

De bingo avond moet minstens 14 dagen voor de bijeenkomst  worden gemeld. U kunt de bingo avond melden met het meldingsformulier bingo (pdf).

U moet binnen veertien dagen na de bijeenkomst een schriftelijke rekening en verantwoording aan de gemeente sturen. Daarvoor kunt u het formulier rekening en verantwoording bingo (pdf) gebruiken.

Gemeente Smallingerland, afdeling publiek
Postbus 10.000
9200 HA Drachten