Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

bezwaarschrift indienen

U bevindt zich hier: Home | bezwaarschrift indienen

bezwaarschrift indienen

Beschrijving

Bezwaar, beroep of zienswijze?

Bent u het niet eens met een gemeentelijke besluit, dan kunt u hiertegen bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. 
In sommige gevallen moet u als u het niet eens bent met een besluit bij de rechtbank beroep instellen. In het besluit zelf staat of bezwaar of beroep aan de orde is.
Bij aanvragen voor omgevingsvergunningen die met de uitgebreide procedure worden voorbereid streeft de gemeente ernaar binnen 3 maanden een ontwerpvergunning te publiceren. Daar staat in wat de gemeente van plan is te gaan besluiten. U kunt daarover uw mening kenbaar maken door een zienswijze in te dienen (kijk verder onder gerelateerde producten).

Online
Bezwaarschrift indienen.
Hiervoor is inloggen met DigiD noodzakelijk. Nog geen DigiD inlogcode? Vraag er één aan bij DigiD.

U kunt online bijlagen toevoegen. Als u bijlagen op papier heeft print dan het bezwaar en stuur dat samen met de bijlagen per post naar ons op:
Gemeente Smallingerland
Postbus 10.000
9200 HA Drachten

Wat gebeurt er na indienen van een bezwaar?

Er zijn twee mogelijkheden: u krijgt enige tijd na het indienen van uw bezwaarschrift een uitnodiging voor een hoorzitting of u krijgt geen uitnodiging. Dat laatste gebeurt onder meer als u uw bezwaarschrift zonder goede reden later dan na 6 weken heeft ingediend of wanneer direct al blijkt dat uw bezwaren ongegrond zijn. Uw bezwaarschrift wordt dan zonder mondelinge toelichting afgehandeld.

Krijgt u wél een uitnodiging, dan kunt u kiezen of u zelf het woord wilt voeren of dat u daarvoor iemand anders meeneemt. Kunt u zelf helemaal niet aanwezig zijn bij de hoorzitting, dan mag iemand anders u vertegenwoordigen. Wel moet u daarvoor een machtiging schrijven, die u in elk geval meegeeft aan de persoon die voor u in de plaats komt, tenzij een advocaat u vertegenwoordigt.

Voorlopige voorziening bij de rechtbank

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, zoals dat heet. De beslissing waarmee u het niet eens bent, blijft dus voorlopig gewoon van kracht. Als u verwacht dat u onevenredig in uw belangen zult worden getroffen, dan kunt u (meteen als u bij de gemeente een bezwaarschrift hebt ingediend) bij de rechtbank een 'voorlopige voorziening' aanvragen. De rechtbank kan (als voorbeeld) beslissen dat er niet gebouwd mag worden tot er een uitspraak is gedaan.

De kosten van een voorlopige voorziening zijn dezelfde als de kosten voor het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank (zie bij: beroepschrift indienen). U stuurt het verzoek om een voorlopige voorziening naar:
de President van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden
Sector Bestuursrecht
Postbus 1702
8901 CA Leeuwarden

Stel, uw bezwaarschrift wordt 'ongegrond' verklaard. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan. Dat kost geld, maar u krijgt dat van de gemeente terug als de rechtbank u in het gelijk stelt.

Ingewikkeld?

Bel de gemeente voor meer informatie, telefoon: 0512 581234

Voorwaarden

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt zijn ingediend.