Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Wonen

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Wonen

Wonen

Wonen in Smallingerland

In Smallingerland staan ruim 24.000 huizen, waarin ruim  55.000 inwoners wonen. De gemeente vindt het belangrijk dat het prettig wonen is in Smallingerland. Daarom maken we beleid op wonen. Centraal in ons woonbeleid staat het vergroten van de kwaliteit van wonen.

Het woonbeleid en woningbouwprogramma actualiseren we regelmatig om te kijken of bijstelling nodig is. We kijken hierbij naar de nieuwste prognoses voor huishoudensgroei en ontwikkelingen op de woningmarkt. In het woningbouwprogramma staan alle nieuwbouwplannen en plannen voor wijkvernieuwing. 

De gemeente werkt samen met Accolade, WoonFriesland en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland aan een passende sociale huurvoorraad. Voor de sociale huurvoorraad hebben we de 'Visie op sociaal wonen in Smallingerland' vastgesteld. Partijen maken aan de hand van de visie jaarlijks prestatieafspraken met elkaar.

De gemeente vindt het belangrijk om te werken aan verbeteringen voor klimaat en milieu. Daarom is het project 'Duurzaam Smallingerland' gestart. Met dit project ondersteunt de gemeente woningeigenaren bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Daarnaast kunt u op het digitale energieloket (duurzaam bouwloket) gratis en onafhankelijk advies inwinnen over het energiezuinig maken van uw woning.

Via de linkjes onder Lees verder kunt u al deze informatie vinden. Uiteraard kunt u met vragen ook bij de gemeente terecht (telefonisch of bij de balie).