Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Wmo adviesraad

U bevindt zich hier: Home | Organisatie | College van B en W | Wmo adviesraad

Wmo adviesraad

Adviseert de gemeente over Wmo-zaken

logo wmo adviesraad

De Wmo Adviesraad geeft advies aan burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet.  De Wmo Adviesraad werkt samen met beleidsambtenaren en onderzoekt welke effecten het beleid heeft in de gemeente.

De Wmo-Adviesraad bestaat uit 15 leden.

Voorzitter
De heer K. Joustra

Secretaris
Mevrouw A. Tolman-van der Molen

Vicevoorzitter
De heer J. van Kampen

Leden
Mevrouw B. Veenstra
De heer A. Riedstra
De heer Y.K. Dijkstra
Mevrouw J. Teuben-van der Lugt
De heer J.B. van der Meulen
Mevrouw G. Meijer van Princenhof
De heer W. Kooistra
De heer J.H. Geertsema
De heer P. Jousma
De heer G.A. van Hilten
Mevrouw G.H. Sterk-Klunder

Ambtelijk secretaris
Mevrouw A.A. Ensing-Edens
Telefoon: 0512-515598
Email: a.ensing@mosweb.nl

Beleidsmedewerker Wmo
Mevrouw A. Rol-Boersma

Voor informatie kunt u terecht bij mevrouw A. Rol-Boersma, telefoon 0512-581234 of via e-mail: gemeente@smallingerland.nl.