Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Wmo adviesraad

U bevindt zich hier: Home | Organisatie | College van B en W | Wmo adviesraad

Wmo adviesraad

Adviseert de gemeente over Wmo-zaken

logo wmo adviesraad

De Wmo Adviesraad volgt het beleid van de gemeente Smallingerland en voorziet het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland van gevraagd of ongevraagd advies met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en de Jeugdwet.  De Wmo Adviesraad is onafhankelijk en werkt vanuit een breed maatschappelijk perspectief. Ze doet niet aan belangenbehartiging. De Wmo-Adviesraad werkt samen met beleidsambtenaren en onderzoekt welke effecten het beleid heeft in de gemeente. De Wmo-Adviesraad bestaat uit 15 leden.

In de Adviesraad zitten:
Voorzitter:
De heer K. Joustra

Secretaris
Mevrouw A. Tolman-van der Molen

Vicevoorzitter
De heer J. van Kampen

Lid:
Mevrouw B. Veenstra
De heer A. Riedstra
De heer Y.K. Dijkstra
Mevrouw J. Teuben-van der Lugt
De heer J.B. van der Meulen
Mevrouw G. Meijer van Princenhof
De heer W. Kooistra
De heer J.H. Geertsema
De heer P. Jousma
De heer G.A. van Hilten
Mevrouw G.H. Sterk-Klunder

Ambtelijk secretaris:
Mevrouw A.A. Ensing-Edens
Telefoon: 0512-515598
Email: a.ensing@mosweb.nl

Beleidsmedewerker Wmo:
Mevrouw A. Rol-Boersma
De Wmo Adviesraad wordt gedurende een kalenderjaar ingedeeld in themagroepen gericht op het werkplan en de jaarkalender van de Wmo adviesraad en het beleid en de ambities van de gemeente Smallingerland. In de themagroepen is aandacht voor jongeren en ouderen, mantelzorg en vrijwilligers, deelname aan de gemeenschap door mensen met een beperking, chronisch zieken, mensen met individuele WMO voorzieningen, cliënten maatschappelijke opvang, GGZ problematiek en verslavingszorg.
De Wmo Adviesraad vergadert eens per maand. Vergaderingen van de Wmo Adviesraad zijn openbaar en vinden plaats in Brede School De Drait, Flevo 190. De data vindt u hiernaast onder Planning vergaderingen. Data en agenda voor de vergadering worden ook gepubliceerd in “De Breeduit”
Voor informatie kunt u terecht bij de beleidsmedewerker Wmo, mevrouw A. Rol-Boersma, telefoon 0512-581234 of via e-mail: gemeente@smallingerland.nl.