Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Wijkbeheer

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Wijkbeheer

Wijkbeheer

Elke wijk en elk dorp heeft een eigen wijkteam en een regiomanager

Regiomanagers

De gemeente werkt in elke wijk en elk dorp samen met diverse partijen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Denk aan de wijkraad of vereniging van dorpsbelangen, woningbouwverenigingen en de politie. Daarvoor is de gemeente verdeeld in twee regio's, met elk een regiomanager die deze samenwerking stimuleert en coördineert (kijk onder 'lees verder' voor de contactgegevens).

Wijkteams

Voor meer praktische zaken zoals kleine verbeteringen in de bestrating, snoeiwerkzaamheden van het openbaar groen, opruimwerkzaamheden en onderhoud van speelvoorzieningen is de gemeente verdeeld in 7 wijkteams (kijk onder 'lees verder' voor de contactgegevens).

Wijkraden

De gemeente heeft als gesprekspartner geregeld contact met verenigingen voor dorpsbelang en plaatselijk belang en met de wijkraden. Hebt u vragen over uw woonomgeving, ideeën voor activiteiten in de buurt, of vindt u dat er iets veranderd zou moeten worden? Misschien kwam ook al iemand anders op dat idee en zijn er meer mensen in de buurt met hetzelfde probleem. Het beste is om eerst contact op te nemen met iemand van de Wijkraad of van Dorpsbelangen. De e-mailadressen en telefoonnummers vindt u in de gemeentegids.

Wijkatlas

De wijkatlas is een naslagwerk met informatie over het woon- en leefklimaat in wijken, buurten en dorpen. De wijkatlas verschijnt iedere 2 jaar.