Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Wijkatlas

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Regiomanagers | Wijkatlas

Wijkatlas

De wijkatlas is een naslagwerk met informatie over het woon- en leefklimaat in wijken, buurten en dorpen.

De wijkatlas is een belangrijke vinger aan de pols voor de ontwikkelingen in het fysieke en sociale woonklimaat in de wijken, buurten en dorpen van de gemeente. De wijkatlas geeft aan wat de sterke en zwakke punten zijn van elk gebied en hoe de wijken en dorpen zich ontwikkelen.
In welke wijk wonen de meeste gezinnen met schoolgaande kinderen?
Welke wijk of welk dorp heeft de meeste werkzoekenden?
Waar wonen de mensen met de laagste of de hoogste inkomens?
Hoe beleven de bewoners van verschillende wijken en dorpen de veiligheid in hun buurt?
Waar staan de meeste huurwoningen?

De wijkatlas verschijnt iedere twee jaar. De laatste versie is van april 2014.

Waar komen al die cijfers vandaan?

In de eerste plaats wordt gebruik gemaakt van bestaande registraties van onder meer de gemeente, politie, de woningcorporaties en andere lokale organisaties. Deze registraties bieden veel informatie over de situatie in buurten en wijken. Maar dan weet je nog niets over de beleving van het woonklimaat door de bewoners. De buurt is groen, maar ervaren de mensen die er wonen het ook zo? Daarom wordt altijd een uitvoerige bewonersenquête gehouden. 

Wat doen we ermee?

De wijkatlas kan op verschillende beleidsterreinen en door verschillende organisaties praktisch worden ingezet. Bijvoorbeeld bij de invulling van speelvelden. Als een speeltoestel aan vervanging toe is kijken we naar de leeftijdsopbouw in die buurt om te bepalen voor welke leeftijd een nieuw speeltoestel geschikt moet zijn.