Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

WOZ taxatieverslag

U bevindt zich hier: Home | WOZ taxatieverslag

WOZ taxatieverslag

Beschrijving

Op grond van de wet WOZ worden alle onroerende zaken jaarlijks door gemeenten gewaardeerd. De gemeente moet de waarde vaststellen naar het prijspeil van het vorige jaar. De waarde voor het belastingjaar 2016 is dus gebaseerd op de waarde van uw eigendom op peildatum 1 januari 2015.

De getaxeerde waarden worden door verschillende instanties gebruikt voor de vaststelling van belastingen en heffingen. De gemeente gebruikt die waarde zelf voor de aanslag OZB.  De Rijksbelastingdienst voor de inkomstenbelasting en de waterschappen voor de waterschapsheffing.

Eén van de doelstellingen van de wet WOZ is duidelijkheid. De gemeente moet daarom inzicht kunnen geven in de opbouw van de taxatie. In het taxatieverslag staan zaken als kadastrale gegevens, de aard, het bouwjaar en de grootte van het pand. Het verslag geeft ook inzicht in de marktpositie. Bij woningen gebeurt dat door het vermelden van de verkoopprijzen van drie vergelijkbare woningen. Voor niet-woningen wordt de opbouw van de taxatie weergegeven.

Sinds 2008 publiceert de gemeente WOZ-taxatieverslagen samen met de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen ook op internet in het belastingenportaal.

Aanvragen

U kunt het WOZ-taxatieverslag downloaden in het belastingenportaal of aanvragen via woz@smallingerland.nl .

Bedrijven 
inloggen met aanslagnummer en aanslagbedrag (let op: voor 2016 vult u de laatste 9 cijfers van het aanslagnummer in).
Inloggen belastingen (bedrijven).

Burgers
Door storing kunnen burgers helaas niet inloggen in het belastingenportaal.
Heeft u alleen de WOZ waarde van uw huis nodig? Kijk dan op: https://www.wozwaardeloket.nl/index.jsp
Heeft u een taxatierapport of een aanslagbiljet nodig? Bel dan met de gemeente: 0512 581234 of stuur een mail naar woz@smallingerland.nl

Gerelateerde producten