Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

WOZ beschikking

U bevindt zich hier: Home | WOZ beschikking

WOZ beschikking

Beschrijving

De WOZ beschikking is de vaststelling van de waarde van onroerende zaken. Die waarde staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

Op grond van de wet WOZ worden alle onroerende zaken jaarlijks door gemeenten gewaardeerd. De gemeente moet de waarde vaststellen naar het prijspeil van het vorige jaar. De waarde voor het belastingjaar 2016 is dus gebaseerd op de waarde van uw eigendom op peildatum 1 januari 2015.

De getaxeerde waarden worden door verschillende instanties gebruikt voor de vaststelling van belastingen en heffingen. De gemeente gebruikt die waarde zelf voor de aanslag OZB.  De Rijksbelastingdienst voor de inkomstenbelasting en de waterschappen voor de waterschapsheffing.

Sinds 2008 publiceert de gemeente de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen ook op internet in het belastingenportaal. U kunt de aanslag in pdf bekijken, downloaden en printen.

Aanvragen

U kunt de WOZ-beschikking downloaden in het belastingenportaal of aanvragen via woz@smallingerland.nl .

Bedrijven 
inloggen met aanslagnummer en aanslagbedrag (let op: voor 2016 vult u de laatste 9 cijfers van het aanslagnummer in).
Inloggen belastingen (bedrijven).

Burgers
Door storing kunnen burgers helaas niet inloggen.
Heeft u alleen de WOZ waarde van uw huis nodig? Kijk dan op: https://www.wozwaardeloket.nl/index.jsp
Heeft u een taxatierapport of een aanslagbiljet nodig? Bel dan met de gemeente: 0512 581234 of mail naar woz@smallingerland.nl.

Gerelateerde producten