Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

WOZ waardering onroerende zaken

U bevindt zich hier: Home | WOZ waardering onroerende zaken

WOZ waardering onroerende zaken

Beschrijving

Heeft u een eigen woning? Bezit of gebruikt u een bedrijfsgebouw of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (ozb) aan de gemeente Smallingerland. Hoeveel dat is, hangt onder andere af van de waarde van uw woning of uw kantoor die de gemeente heeft bepaald. Deze waarde heet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
Heeft u een taxatierapport of een aanslagbiljet nodig? In het belastingen portaal kunt u deze downloaden.

Handig om te weten

  • De gemeente stelt de waarde van uw woning, winkel of kantoor vast volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
  • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit wordt de waardepeildatum genoemd.
  • De door de gemeente bepaalde waarde kunt u terugvinden op uw aanslagformulier en heet 'WOZ-beschikking'.
  • De aanslagen gemeentelijke belasting worden in 2019 op 26 februari verzonden.

Automatische incasso
Is het totaalbedrag op uw aanslag meer dan € 80,00? Dan kunt u ook gebruik maken van automatische incasso. De gemeente schrijft het geld dan automatisch in 8 termijnen van uw rekening af. Automatische incasso aanvragen, stopzetten of rekeningnummer wijzigen.

Kwijtschelding
Kunt u de aanslag niet of alleen met moeite betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar
Bent u het niet eens met de aanslag? Of hebt u onterecht een aanslag gekregen? We willen u graag helpen, neem contact op met ons. Bent u na het contact met ons nog niet tevreden? Dan kunt u bezwaar indienen.

Aanslag en taxatieverslag inzien bedrijven
Bedrijven kunnen aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen en WOZ-taxatieverslagen downloaden.
Inloggen belastingen.

Aanslag en taxatieverslag inzien burgers
Door storing kunnen burgers helaas niet inloggen.
Heeft u alleen de WOZ waarde van uw huis nodig? Kijk dan op: https://www.wozwaardeloket.nl/index.jsp
Heeft u een taxatierapport of een aanslagbiljet nodig? Bel dan met de gemeente: 0512 581234 of stuur een mail naar woz@smallingerland.nl