Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Veiligheid

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Veiligheid

Veiligheid

Het gemeentelijk veiligheidsbeleid gaat uit van het bestrijden van onveilige situaties en van het voorkomen daarvan.

We kiezen bij het bestrijden en voorkomen van onveilige situaties graag voor een gerichte aanpak per doelgroep of per locatie, zoals een straat, een wijk of dorp, of bijvoorbeeld een school. De gemeente werkt aan concrete projecten op het gebied van veiligheid samen met politie, MOS en de woningcorporaties.

In Smallingerland zijn 8 gemeentelijke handhavers als opsporingsambtenaar bezig met het optreden tegen overlast in de openbare ruimte. In grote lijnen kun je stellen dat werkzaamheden van de gemeentelijke handhavers gericht zijn op toezicht in het publieke domein van de gemeente, naast de politie. De politie richt zich steeds meer op haar strafrechtelijke taken, zoals opsporing en criminaliteitsbestrijding. Dat betekent dat er minder tijd en aandacht is voor andere taken, w.o. surveillance, toezicht en bestuurlijke handhaving.

Handhavers: in dienst van gemeente

De gemeentelijke handhavers, in dienst van de gemeente, houden toezicht op de handhaving van wet- en regelgeving in het publieke domein. Zij hebben verbaliserende bevoegdheden; kort gezegd: ze mogen bonnen uitschrijven. Denk aan overtredingen als foutparkeren, graffiti, vernielingen of vervuiling. 

Veiligheidsregio 

In de veiligheidsregio werken brandweer, GGD, politie en 27 gemeenten samen voor een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen. De Veiligheidsregio Fryslân is een netwerkorganisatie. Bij een crisis zijn vaak meerdere hulpdiensten tegelijk betrokken. Denk aan hoogwater of uitbraak van de Mexicaanse griep. De veiligheidsregio brengt alle hulpdiensten bij elkaar en organiseert de gezamenlijke aanpak, zowel voor als tijdens een crisis.