Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Veiligheid

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Veiligheid

Veiligheid

Het gemeentelijk veiligheidsbeleid gaat uit van het bestrijden van onveilige situaties en van het voorkomen daarvan.

We kiezen bij het bestrijden en voorkomen van onveilige situaties graag voor een gerichte aanpak per doelgroep of per locatie, zoals een straat, een wijk of dorp, of bijvoorbeeld een school. De gemeente werkt aan concrete projecten op het gebied van veiligheid samen met politie, MOS,  VNN, Rijkswaterstaat, GGD, GGZ en de woningcorporaties.

In Smallingerland houden gemeentelijke handhavers toezicht in het publieke domein van de gemeente, naast de politie. De politie richt zich steeds meer op strafrechtelijke taken, zoals opsporing en criminaliteitsbestrijding. De handhavers hebben verbaliserende bevoegdheden; kort gezegd: ze mogen bonnen uitschrijven. Denk aan overtredingen als foutparkeren, graffiti, vernielingen of vervuiling. De meest voorkomende zaken waarbij de handhavers optreden worden hieronder benoemd.

Overlast door aanhangwagens en caravans

Er komen regelmatig meldingen binnen over caravans, vrachtwagens, aanhangwagens en campers die overlast veroorzaken in wijken. De opsporingsambtenaren komen zo snel mogelijk in actie als er een melding binnenkomt. Verder wordt er toezicht gehouden en als dat nodig is gehandhaafd.

Overlast door hondenpoep

Hoewel de klachten rondom hondenpoep minder zijn dan in vorige jaren komen er toch nog meldingen over hondenpoep bij de gemeente binnen. Ook dan komen de handhavers in actie, al blijft het lastig om overtreders op heterdaad te betrappen.

Toezicht terras- en uitstalvergunningen

De handhavers spreken ondernemers aan op de eisen die in de vergunning staan, waarna de situatie wordt aangepast. Gedurende de surveillance in het centrum wordt voortdurend controle uitgeoefend op deze materie.

Toezicht verkeer winkelcentra

Bijna dagelijks houden de handhavers toezicht op verkeersgedrag in de diverse winkelcentra te Drachten, waarbij het zwaartepunt ligt op het winkelgebied in het centrum. 

Toezicht parkeren

Dagelijks worden controles uitgevoerd op het juist parkeren van auto's in centrumgebied. Daarnaast wordt in heel Smallingerland gecontroleerd op parkeerexcessen zoals parkeren in groenstroken, op het trottoir en illegaal parkeren op parkeerplekken voor gehandicapten.
Met de huidige werkzaamheden in het centrum blijft aandacht voor parkeren noodzakelijk om de capaciteit van de parkeerterreinen zo optimaal mogelijk te benutten en overlast door foutparkeren binnen de perken te houden.

Toezicht jeugd

De handhavers van de gemeente Smallingerland  zijn op diverse locaties ingezet en hebben veel repressief opgetreden tegen hinderlijk gedrag van groepen jeugd in en nabij het centrum. In nauwe samenwerking met politie wordt de overlast van jeugd gericht tegengegaan en wordt jeugd die gezellig bij elkaar wil zijn verwezen naar daartoe bestemde locaties. En dat beleid werkt want de overlast van jeugd in de laatste jaren fors afgenomen. Ook zijn handhavers aanwezig bij het JOG overleg. 

Veiligheidsregio 

In de veiligheidsregio werken brandweer, GGD, politie en 27 gemeenten samen voor een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen. De Veiligheidsregio Fryslân is een netwerkorganisatie. Bij een crisis zijn vaak meerdere hulpdiensten tegelijk betrokken. Denk aan hoogwater of uitbraak van de Mexicaanse griep. De veiligheidsregio brengt alle hulpdiensten bij elkaar en organiseert de gezamenlijke aanpak, zowel voor als tijdens een crisis.