Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Tom van Mourik

U bevindt zich hier: Home | Tom van Mourik

Tom van Mourik

Naam: Tom van Mourik
Functie(s): Burgemeester
Rollen: Voorzitter Gemeenteraad, Lid B&W
Telefoon (zakelijk): 0512-581209
Email: Stuur een mail
Portefeuille
 • Openbare orde en veiligheid, integraal veiligheids- en handhavingsbeleid
 • Burgerzaken, voorlichting, communicatie en algemene promotie
 • Personeel en Organisatie 
 • Bestuurlijke samenwerking: regio, F4 gemeenten en provincie, internationale betrekkingen
 • Coördinerend portefeuillehouder samenwerkingsagenda en investeringsagenda provincie Fryslân

Functies die voortvloeien uit de portefeuille

 • Commissie voor Georganiseerd Overleg
 • Horeca overleg
 • Stichting Vliegveld Drachten
 • Voorbereidingscommissie gemeenteraad
 • Bestuurslid Bedrijvenpark Drachten
 • AB veiligheidsregio Fryslân (VRF)
  • Bestuurslid Meldkamer Noord Nederland
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VFG)
  • Commissie Bestuur en Veiligheid: focus Integrale veiligheid en toezichthouders
 • Lid Veiligheidshuis
 • Bestuur Adviescommissie LMO (Landelijke Meldkamer Organisatie)
 • BOA platform
 • Commissie 8 maart
 • Overlegvormen VFG - bestuur en veiligheid
 • Ondernemersvereniging Drachten
 • Sociaal Team
 • Vaarweg Drachten
 • Bestuurlijk overleg EZ F4
 • Stuurgroep Oostelijke Poort Friese Meren
Nevenfuncties
 • Voorzitter bestuur Stichting Museumfederatie Friesland (onbezoldigd)
 • Voorzitter bestuur Stichting Erfgoed en Publiek (onbezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Merk Fryslân (onbezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Kredietbank Nederland (bezoldigd)