Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Sportbedrijf Smallingerland

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Sport | Sportbedrijf Smallingerland

Sportbedrijf Smallingerland

Waarvoor kunt u bij het sportbedrijf terecht?

 Het Sportbedrijf Smallingerland verhuurt sportaccommodaties, voert activiteiten uit en verstrekt subsidies.

Verhuur accomodaties

Voor algemene informatie of huurmogelijkheden voor sportgebruik en evenementen kunt u terecht bij het Sportbedrijf. Het gaat om de volgende accomodaties:

 • Sportaccommodatie Fennepark bestaat uit een wieler-, skeeler en ijsbaan
 • Sportcentrum Drachten (Splitting)
 • Sporthal De Drait
 • Gemeenschappelijke gymzalen
 • Zwembad de Welle.

Activiteiten in het kader van Sport en Bewegen

Het Sportbedrijf organiseert activiteiten die zijn gericht op in beweging komen en in beweging blijven:

 • In beweging komen: sportstimulering zoals schoolsportagenda, Sportmix, Club Extra en Sport Actief 50+. Ondersteuning van verenigingen bij sportstimuleringsactiviteiten.
 • In beweging blijven: verenigingsondersteuning met onder andere themabijeenkomsten en subsidie voor kadervorming (opleidingen) en sport technisch kader (STK).
 • Sport en onderwijs: ondersteuning en advisering bij bewegingsonderwijs, inzetten van beweegteams op basisscholen, begeleiding van schoolprogramma's zoals Dubbel Actief en Lekker Fit.

Subsidie via het Sportbedrijf

 • STK (Sport Technisch Kader)
  De sportverenigingen binnen de gemeente Smallingerland met technisch kader via SPORT Fryslân komen in aanmerking voor subsidie. De subsidie voor sporttechnisch kader bedraagt 37,5% van de netto ten laste gelegde sociale lasten. Dit bedrag wordt ééns per kwartaal uitbetaald. Als uw vereniging een trainer aanmeldt bij SPORT Fryslân komt dit automatisch bij het Sportbedrijf terecht. U hoeft deze subsidie niet zelf bij het Sportbedrijf aan te vragen.
 • Kadervorming
  Sportverenigingen werken met veel vrijwilligerste. Soms hebben die een diploma nodig of moeten zij verplicht een cursus volgen.Verenigingen kunnen hiervoor subsidie krijgen. De aanvraag moet wel voor de start van de cursus zijn ingediend. Bij het behalen van een diploma of certificaat wordt 50% van de cursuskosten vergoed. Dit geldt voor alle cursussen voor uw vrijwilligerskader, ook wanneer deze niet door het Sportbedrijf worden georganiseerd.
 • Activiteitenbudget
  Sportorganisaties kunnen aanspraak maken op dit budget, waarbij ingezet wordt op samenwerking en het leggen van verbindingen. Het gaat hierbij altijd om maatwerk. Neem voor meer informatie contact op met het Sportbedrijf (gegevens op de website van het Sportbedrijf).